Stt Thông tin hội viên Chức vụ Giải thưởng
1
HUỲNH THANH THIỆNQuê quán: Vĩnh Long
Năm sinh: 1972
Địa chỉ: 80/6 đường 2/9 P1, TP Vĩnh Long
Điện thoại: 0918973850 - nhotothanhthien@gmail.com
Hội viên
2
NGUYỄN HOÀNG KHANăm sinh: 1966
Quê quán: Tân Phú, Phú Tân, Cà Mau
Địa chỉ: 52/244 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0983 423 723
Email: nguyenhoangkhavinhlong@gmail.com
3
NGUYỄN QUỐC NGUYÊN (Quốc Nguyên)Năm sinh: 1968
Quê quán: Cầu Kè, Trà Vinh
Địa chỉ: Số 9C Đinh Tiên Hoàng, Khóm 3, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐTDĐ: 091 917 3186
Email: nguyenvl98@gmail.com
Hội viên0
4
NGUYỄN THANH HẢI (Hai Lúa)Năm sinh: 1966
Quê quán: Ba Vì, Hà Nội
Địa chỉ: Số 79 Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐTDĐ: 091 885 2220
Email:nguyenthanhhaivnvl@gmail.com
Website: http://vnnphoto.com
Hội viên0
5
NGUYỄN VINH HIỂN; E.VAPA/GNăm sinh: 1972
Quê quán: Nam Trực, Nam Định
Địa chỉ: Số 140B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐTNR: 070 382 4044
ĐTDĐ: 091 360 1717
Email: nguyenvinhhienvl@gmail.com
Chi hội phó0
6
NGUYỄN DUY MINH (Duy Lương)Năm sinh: 1936
Quê quán: Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Địa chỉ: MG1-18, khu phố Vincom Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐTDĐ: 091 640 4864
Hội viên0
7
NGUYỄN BÁCH THẢO - ES.VAPANăm sinh: 1943
Quê quán: Nam Trực, Nam Định
Địa chỉ: Số 140B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐTDĐ: 091 857 7575
Email: nguyenvinhhienvl@gmail.com
Hội viên0
8
DƯƠNG NGỌC THUNăm sinh: 1959
Quê quán: Mỹ Tho, Tiền Giang
Địa chỉ: Số 34A Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐTDĐ: 093 999 9569
Email: duongthusports@gmail.com; dthudbscl@gmail.com
Hội viên0
9
NGUYỄN HÒA BÌNHNăm sinh: 1954
Quê quán: Càng Long, Trà Vinh
Địa chỉ: số 73/16 A Phó Cơ Điều, Khóm 3, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐTDĐ: 091 805 9275
Email: nguyenhoabinhvl@gmail.com
Chi hội trưởng0
10
NGUYỄN THANH BÌNHNăm sinh: 1956
Quê quán: Đan Phượng, Hà Nội
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐTDĐ: 090 911 3489
Email: nsnanguyenthanhbinh@gmail.com
Hội viên0