Việt Nam giành 18 giải thưởng tại cuộc thi “Chrysalis Photo Circuit - CPC 2017” tại Singapore

12/01/2018, 15:43 | Kết quả

Cuộc thi được bảo trợ bởi PSA, RPS, IUP với các hạng mục: ảnh màu, đen trắng, du lịch.


Các tác giả Việt Nam giành được 18 giải thưởng tại các salon như sau:

Salon Photovivo:

- Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự CPC cho tác phẩm “Những nụ cười” (hạng mục: Đen trắng).

- Tác giả Trương Hữu Hùng giành Huy chương Bạc CPC và Bằng Danh dự IUP cho các tác phẩm “Sắc màu của biển”  và  “Làm bánh thủ công” (hạng mục: Du lịch).

- Tác giả Lê Đức Toại nhận Bằng Danh dự CPC cho tác phẩm “Thu hoạch muối” (hạng mục: Du lịch).

Salon Knowledge Bowl:

- Tác giả Lê Đức Toại giành các giả thưởng sau:

+ Huy chương Vàng PSA cho tác phẩm “Vũ khúc trên đồng muối” (hạng mục: Đen trắng)
+ Huy chương Bạc IUP cho tác phẩm “Thu hoạch muối” (hạng mục: Du lịch).
+ Bằng Danh dự IUP cho tác phẩm “Phụ nữ miền biển No2” (hạng mục: Du lịch). 

- Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự CPC cho tác phẩm “Những nụ cười” (hạng mục: Đen trắng).

- Tác giả Trương Hữu Hùng nhận Bằng Danh dự Photovivo cho tác phẩm “Làm bánh thủ công” (hạng mục: Du lịch).

Salon DigiRap:

- Tác giả Lê Đức Toại giành Huy chương Đồng IUP cho tác phẩm “Phụ nữ miền biển No2” (hạng mục: Du lịch).

- Tác giả Trương Hữu Hùng nhận hai bằng danh dự CPC và PSA cho các tác phẩm “Nghề làm hương” và “Lưới mới” (hạng mục: Du lịch).

Salon Sandven Image house:

- Tác giả Trương Hữu Hùng giành các giải thưởng sau:

+ Bằng Danh dự IUP cho tác phẩm “Biển chiều” (hạng mục: Màu).
+ Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Cùng chơi” (hạng mục: Đen trắng).
+ Huy chương Đồng CPC cho tác phẩm “Làm bánh thủ công” (hạng mục: Du lịch).
+ Bằng Danh dự CPC cho tác phẩm “Sắc màu của biển” (hạng mục: Du lịch).

- Tác giả Lê Đức Toại nhận Bằng Danh dự CPC và Huy chương Bạc IUP cho các tác phẩm “Đánh cá ven biển” (hạng mục: Đen trắng) và “Thu hoạch muối” (hạng mục: Du lịch).

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng đăng trên: http://www.drcipa.com/index.php/winners-2017/

Tác phẩm: “Thu hoạch muối - Tác giả: Lê Đức Toại (HCB IUP)
Tác phẩm: “Vũ khúc trên đồng muối” - Tác giả: Lê Đức Toại (HCV PSA)

Đức Thắng

Tin tức khác