Việt Nam đoạt 23 giải thưởng tại cuộc thi ảnh quốc tế “Singapura Photo Cup Circuit 2017” tại Singapore

03/01/2018, 22:29 | Kết quả

Cuộc thi do Photovivo tổ chức với sự bảo trợ của PSA, IUP.


Tác phẩm: Một mình No3 - Tác giả: Đào Tiến Đạt (HCV PSA)

Cuộc thi có ba hạng mục: ảnh màu, đơn sắc, du lịch.

Qua 04 salon chấm chọn,các tác giả Việt Nam đã giành 23 giải thưởng, trong đó NSNA Đào Tiến Đạt đoạt 12 giải, NSNA Trương Hữu Hùng 08 giải.

Salon Photovivo:

Tác giả Đào Tiến Đạt giành các giả thưởng sau:
- Huy chương Vàng PSA cho tác phẩm “Một mình No3” (hạng mục: Đơn sắc).
- Bằng Danh dự SPC cho tác phẩm “Bụi bẩn” (hạng mục: Màu).
- 02 Bằng Danh dự SPC cho các tác phẩm “Tiếng vọng cội nguồn” và “Điểm ngoặt” (hạng mục: Đơn sắc).

Tác giả Trương Hữu Hùng nhận Bằng Danh dự SPC cho tác phẩm “Nhịp điệu dân chài” (hạng mục: Đơn sắc).

Salon Knowledge Bowl:

Tác giả Đào Tiến Đạt giành các giải thưởng sau:
- Hai Bằng Danh dự SPC cho các tác phẩm “Tiếng vọng cội nguồn” và “Điểm ngoặt” (hạng mục: Đơn sắc).
- Huy chương Bạc Photovivo cho tác phẩm “Những người bạn No2” (hạng mục: Màu).
- Bằng Danh dự Photovivo cho tác phẩm “Tôi muốn” (hạng mục: Màu).

Tác giả Trương Hữu Hùng giành Huy chương Bạc SPC cho tác phẩm “Cùng chơi” (hạng mục: Đơn sắc) và Bằng Danh dự IUP cho tác phẩm “Khô hạn” (hạng mục: Màu).

Salon DigiRap:

Tác giả Đào Tiến Đạt nhận 02 Bằng Danh dự Photovivo cho các tác phẩm "Những người bạn No2” (hạng mục: Màu). và “Tiếng vọng cội nguồn” (hạng mục: Đơn sắc); Bằng Danh dự SPC cho tác phẩm “Điểm ngoặt” (hạng mục: Đơn sắc).

Tác giả Trương Hữu Hùng giành Huy chương Đồng SPC cho tác phẩm “Nhịp điệu dân chài” (hạng mục: Đơn sắc) và Bằng Danh dự Photovivo cho tác phẩm “Trong lò hấp cá” (hạng mục: Màu).

Tác giả Đỗ Hiếu Liêm nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Biển sáng” (hạng mục: Đơn sắc).

Salon Sandven Image House:

Tác giả Trương Hữu Hùng giành những giải thưởng sau:
- Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Làm bánh thủ công” (hạng mục: Du lịch).
- Huy chương Đồng SPC cho tác phẩm “Nhịp điệu dân chài” (hạng mục: Đơn sắc).
- Bằng Danh dự SPC cho tác phẩm “Đi chợ sớm” (hạng mục: Đơn sắc).

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự SPC cho tác phẩm “Qua cồn cát No3” (hạng mục: Đơn sắc).
Tác giả Đỗ Hiếu Liêm nhận Bằng Danh dự IUP cho tác phẩm “Biển sáng” (hạng mục: Đơn sắc).
Tác giả Đào Tiến Đạt nhận Bằng Danh dự Photovivo cho tác phẩm “Tiếng vọng cội nguồn” (hạng mục: Đơn sắc).

Thông tin chi tiết ảnh giải thưởng đăng trên: http://www.singapuraphotocup.com/


Đức Thắng

Tin tức khác