Việt Nam đạt 2 huy chương vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 1”Varadinum2017” tại Romania

30/11/2017, 12:43 | Kết quả

Tác phẩm: Tiếng vọng cội nguồn - Tác giả: Đào Tiến Đạt (HCV PSA)

Cuộc thi do Varadinum Foto Club thành phố Ordea Cộng hòa Romania tổ chức, với sự bảo trợ của FIAP (số: 2017/416), PSA, GPU, AAFR (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Romania).

Theo Ban Tổ chức cuộc thi đã có: 6.764 tác phẩm của 575 tác giả từ 60 quốc gia trên thế giới tham dự tại các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, con người, khỏa thân.

Tại cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành  2 huy chương vàng: ở hạng mục ảnh đen trắng.
Tác giả Đào Tiến Đạt giành Huy chương Vàng PSA cho tác phẩm “Tiếng vọng cội nguồn” (hạng mục: Đen trắng).

Tác giả Nguyễn Cảnh Hùng giành Huy chương Vàng Varadinum cho tác phẩm “Trò chơi trẻ em” (hạng mục: Đen trắng) và Bằng Danh dự AAFR cho tác phẩm “Nỗi sợ hãi No1” (hạng mục: Con người).

Các tác giả Đào Thọ, Huỳnh Tấn Thăng, Lê Hoàng Nhân, Nguyễn Cảnh Hùng, Nguyễn Văn Hà, Thương Chí Vi, Đào Tiến Đạt đều có tác phẩm được chọn trưng bày trong triển lãm cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: https://www.varadinumfoto.ro/salon/results
Đức Thắng

Tin tức khác