V/v Tập hợp ảnh dự cuộc thi cấp quốc gia do FIAP tổ chức

15/01/2019, 10:54 | Thông báo hội
Theo thông lệ, hai năm một lần Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP) sẽ tổ chức cuộc thi ảnh màu cấp quốc gia, nhằm chuẩn bị cho cuộc thi lần thứ 28 - 2019 tại Tây Ban Nha (The 28th Colour FIAP Biennial - Barcelona)

Hội đồng Nghệ thuật Hội NSNA Việt Nam thông báo tập hợp ảnh cho hai chủ đề sau:
 
1.   Nghệ thuật tuồng Việt Nam (trang điểm, hậu trường, chân dung, biểu diễn…)
2.   Cuộc sống miền biển (bao gồm tất cả các hoạt động ngư nghiệp)

*Quy cách:

- Ảnh Màu từ 2400px - 3500px, độ phân giải 300dpi, dung lượng từ 3MB – 6MB, không hạn chế số lượng (Số lượng ảnh sẽ chọn cho mỗi chủ đề);
- Ảnh in giấy: 10 ảnh, mỗi tác giả 1 ảnh;
- File KTS: 20 file, mỗi tác giả tối đa 2 ảnh;
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/02/2019.
- Địa chỉ nhận ảnh: lyhlong@gmail.com
 
Hội NSNA Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm in phóng, gửi ảnh, cấp Bằng Chứng nhận cho các tác giả có ảnh tham dự, tuy nhiên sẽ không tính tiêu chuẩn điểm, vì đây là cuộc thi được tập hợp từ nhiều tác giả và được chấm theo bộ.

Rất mong sự ủng hộ của tất cả các bạn.
Trân trọng!
                                                                                                                                                                TM/HĐNT Hội NSNAVN
Chủ tịch Hội đồng
 Lý Hoàng Long
BBT

Tin tức khác