V/v: Đăng ký mua nhà ở xã hội

14/01/2019, 12:12 | Thông báo hội
Tiếp nhận công văn số 93/2018/CV - IEC của công ty CP đầu tư xây dựng và cơ điện IEC về việc phối hợp triển khai đăng ký mua nhà ở xã hội Dự án khu nhà ở IEC với 10 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và cơ quan Liên hiệp Hội VHNTVN. Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và Công ty CP đầu tư cơ điện IEC thông báo: Các hội viên, cán bộ viên chức các Hội VHNT chuyên ngành TW có nhu cầu xin đăng ký tiếp, không cần xét  tiêu chuẩn theo quy định trước đây, không giới hạn số lượng.

Đề nghị các Hội có nhu cầu mua nhà ở xã hội tiếp tục thông báo tới hội viên, cán bộ viên chức và lập danh sách gửi về Văn phòng Liên hiệp các Hội VHNTVN tổng hợp và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch.Thời hạn nộp danh sách đến hết ngày 28/02/2019.

 

Hội NSNAVN

Tin tức khác