Thông báo về việc cung cấp ảnh phục vụ xuất bản cuốn sách ảnh: "Nhịp sống Thủ đô"

30/05/2018, 13:15 | Thông báo hội

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 15/3/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc "Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (Khóa XII) về mơt rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2018)". Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp và giao cho Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức biên soạn, xuất bản sách song ngữ Việt - Anh "Nhịp sống Thủ đô".

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận được công văn số 104-CV/NXBHN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Thành ủy Hà Nội về việc phối hợp, cung cấp ảnh phục vụ xuất bản cuốn sách ảnh "Nhịp sống Thủ đô". Do yêu cầu về bản quyền tác giả, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gửi thông báo này đến các nghệ sĩ, mong các Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có ảnh chụp về Hà Nội theo các tiêu chí của đơn vị tổ chức, thực hiện thì trực tiếp cung cấp ảnh liên quan đến các chủ đề nêu trong đề cương (chi tiết đính kèm).

- Tiêu chí ảnh: Ảnh có chất lượng tốt và đẹp, ảnh đã được giải, ảnh đã được đăng trên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, ảnh được sử dụng trong các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế...

- Yêu cầu ảnh ghi rõ tên tác giả và có chú thích.
- Chế độ nhuận bút: Những tác phẩm được chọn sẽ được trả nhuận ảnh.
- Thời hạn: Ảnh gửi về Nhà xuất bản trước ngày 05/6/2018.
- Địa chỉ liên hệ: Đàm Thị Ly - Phòng Biên tập, Nhà Xuất bản Hà Nội - Số 4, Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0912967909 - 0243 8252916 (số lẻ 25,26) - Email: phongbientapnxbhn@gmail.com.

 

Tin tức khác