Thông báo về việc chỉnh sửa, bổ sung Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Nam Định 2018"

22/10/2018, 17:01 | Thông báo hội

Để đảm bảo quyền lợi cho các nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, đồng thời khuyến khích các tác phẩm đẹp về du lịch Nam Định tham gia cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Nam Định" với nhiều hình thức, Ban Tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Nam Định" năm 2018 thống nhất bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Thể lệ cuộc thi.

 
 

Hoàng Trang (theo BTC)

Tin tức khác