Thông báo V/v nhận Tài liệu Đại hội Chi hội cơ sở trên toàn quốc, hồ sơ Kết nạp hội viên và Phong tước hiệu năm 2019

19/09/2019, 16:40 | Thông báo hội
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CƠ SỞ CÁC CHI HỘI NSNAVN TRÊN TOÀN QUỐC,
HỒ SƠ KẾT NẠP HỘI VIÊN VÀ PHONG TƯỚC HIỆU NĂM 2019.

Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên thông báo, đến hết ngày 19/9/2019, Ban đã nhận đủ 77 bộ tài liệu Đại hội cơ sở các Chi hội NSNAVN trên toàn quốc (đạt tỷ lệ 100%); đồng thời nhận và kiểm tra 42 hồ sơ Kết nạp hội viên năm 2019, 7 hồ sơ phong tước hiệu EVAPA, 6 hồ sơ phong tước hiệu EVAPA/G, 01 hồ sơ Nhà LLPB năm 2019 (Theo danh sách đính kèm). 

Đề nghị các nghệ sĩ, hội viên gửi hồ sơ năm 2019 rà soát kỹ danh sách với các thông tin do Ban tổng hợp, hồi âm về Ban ngay những thông tin cần điều chỉnh (nếu có).

Trân trọng cảm ơn!

Danh sách kết nạp hội viên 2019:
 
 
 
 
 

 
Danh sách Phong tước hiệu năm 2019:

 

Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên

Tin tức khác