Thông báo mời dự KM TL Tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016

24/08/2018, 10:25 | Thông báo hội

16h00 thứ Năm, ngày 30/8/2018 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) sẽ tổ chức Khai mạc Triển lãm Tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016.

 

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, có nội dung tư tưởng sâu sắc, có giá trị nghệ thuật cao, tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần vào sự nghiệp phát triển VHNT nước nhà.
 
Trong số 18 tác giả có tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả có tác phẩm được tặng giải thưởng Nhà nước năm 2016, giới Mỹ thuật, Nhiếp ảnh vinh dự và tự hào có 2 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (Phóng viên ảnh chiến trường - Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng và Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo), 11 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước (Hoạ sĩ: Nguyễn Bích, Cổ Tấn Long Châu, Bửu Chỉ, Lê Lam, Đỗ Sơn, Nhà điêu khắc Phan Gia Hương, Nguyễn Văn Quế; Nhà nhiếp ảnh: Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết).

Triển lãm tác phẩm của 13 tác giả trên sẽ được trưng bày để giới thiệu tới công chúng đến hết ngày 8/9/2018. Vào cửa tự do.

Trân trọng kính mời các nghệ sĩ, nhà nhiếp ảnh và công chúng yêu ảnh Thủ đô tới tham quan, thưởng lãm các tác phẩm. 

Trân trọng!
 
Ban Tổ chức

Tin tức khác