Thông báo Danh sách các tác giả gửi dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc và Hỗ trợ sáng tác năm 2019

30/09/2019, 16:56 | Thông báo hội

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG NHIẾP ẢNH XUẤT SẮC VÀ HỖ TRỢ SÁNG TÁC NĂM 2019

Ban Sáng tác - Triển lãm thông báo, đến hết ngày 30/9/2019, Ban đã nhận và kiểm tra hồ sơ của 117 tác giả dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc và 59 tác giả gửi dự xét Hỗ trợ sáng tác năm 2019 (Theo danh sách đính kèm). 

Đề nghị các tác giả gửi hồ sơ dự xét năm 2019 rà soát kỹ danh sách với các thông tin do Ban tổng hợp, khẩn trương bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc phản hồi phần thông tin cần điều chỉnh (nếu có).

Trân trọng cảm ơn!

I. Danh sách đề nghị xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2019:

II. Danh sách đề nghị xét Hỗ trợ Sáng tác năm 2019:

 

Hội NSNAVN

Tin tức khác