Thi ảnh quốc tế lần thứ 64 “SIPA 2017” tại Singapore.

10/08/2017, 19:51 | Thể lệ
Thi ảnh quốc tế lần thứ 64 “SIPA 2017” tại Singapore.
Số FIAP bảo trợ:2017/285, PSA, GPU.
Cuộc thi do The Photographic Society of Singapore (PSS) tổ chức.
I-Thể lệ cuộc thi
1-Chủ đề: dành cho ảnh kỹ thuật số.
A-Tự do cho ảnh đen trắng (Open Monochrome).
B-Tự do cho ảnh màu (Open Color).
C-Đường phố (Street).
D- Con người (People).
E-Thiên nhiên (Nature).
F-Du lịch (Photo Travel).
Mỗi tác giả dự thi được gửi 04 ảnh cho một chủ đề, cỡ ảnh lứn nhất là 1920x1080pixels, file ảnh lớn nhất 3MB.
2-Lệ phí dự thi:
20USD/ một và hai chủ đề.
25USD/ba và bốn chủ đề.
30USD/năm và sáu chủ đề.
Trả lệ phí qua PayPal.
Nhóm tác giả dự thi có 6 thành viên trở lên (mỗi thành viên dự thi từ hai chủ đề trở lên) có đơn gửi tới ban tổ chức sẽ được giảm 10% lệ phí dự thi.
Ảnh không có lệ phí sẽ không được chấm và không được nhận sách ảnh.
II-Giải thưởng.
145 giải bao gồm:
-Huy hiệu FIAP tặng cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi.
-Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và bằng danh dự FIAP, PSA, GPU, PSS cho từng chủ đề.
-Sách ảnh được gửi cho các tác giả dự thi.
Hạn gửi ảnh: 12/09/2017.
Chấm ảnh: từ 23 đến 24/09/2017.
Thông báo kết quả: 07/10/2017.
Ảnh dự thi gửi theo chỉ dẫn đăng trên: www.sipa.org.sg
    + Link File :www.sipa.org.sg
Đức Thắng

Tin tức khác