Thể lệ cuộc thi KOTOR CIRCUIT 2018 Montenegro - Ireland - Serbia - Croatia

04/01/2018, 11:11 | Thể lệ
1.ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Cuộc thi được tổ chức bởi 4 Câu lạc bộ gồm: Photo club Cattaro, Kotor, Montenegro, Photo club Emerald, Bundoran, Ireland, Photo club Novi Sad, Novi Sad, Serbia và Digitalna Foto Arhiva, Vukovar, Croatia. Cuộc thi được PSA bảo trợ số 040/2018.

 2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

- Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn thế giới. Tác phẩm dự thi phải tuân thủ theo các quy định của cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tranh chấp bản quyền tác phẩm. Trong trường hợp vi phạm, Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ tác phẩm dự thi và thông báo vi phạm đến PSA và FIAP để điều tra, xử lý. Quyết định của Ban Tổ chức và Giám khảo là quyết định cuối cùng.

- Tỷ lệ ảnh được triển lãm dự kiến từ 37% đến 43% trong mỗi đề tài.
 
3.CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI:

- Có 12 đề tài dự thi cho ảnh kỹ thuật số bao gồm:

A) Phụ nữ (Màu/Đơn sắc)
B) Tự do (Màu)
C) Tự do (Đơn sắc)
D) Thiên nhiên (Màu/đơn sắc )
E) Cuộc sống thiên nhiên (Màu/đơn sắc)
F) Chim chóc (Màu/đơn sắc )
G) Du lịch (Màu/đơn sắc )
H) Con người (Màu/đơn sắc )
I) Cuộc sống thành thị (Màu/đơn sắc )
J) Ảnh báo chí (Màu/đơn sắc)
K) Thể thao (Màu/đơn sắc )
L) Trẻ em (Màu/đơn sắc)

- Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi ở 01 đề tài.
 
4. QUY CÁCH:

Ảnh phải ở định dạng tệp JPG, kích thước: 1920 x 1080 pixel ở 300 dpi, nén 7-12, tối đa 2MB.

Làm theo hướng dẫn tại website: www.photoclubcattaro.com
 
5. MẪU ĐƠN DỰ THI:

Tác giả phải điền vào mẫu đăng ký trực tuyến.
 
6. TÊN FILE ẢNH:

Mỗi tác phẩm phải có một tiêu đề duy nhất không được trùng lặp. Các từ như "Untitled" và "No Title" không được chấp nhận như là một phần hoặc toàn bộ tên của tác phẩm, cũng không phải là các tên tệp chụp ảnh của máy ảnh.
 
7. LỆ PHÍ DỰ THI ( CHO CẢ 4 QUỐC GIA)

30 $ 1, 2 hoặc 3 đề tài; 45 $ cho 4, 5 hoặc 6 đề tài; 55 $ cho 7, 8 hoặc 9 đề tài; 60 $ cho 10, 11 hoặc 12 đề tài.

- Hình thức thanh toán:

+ Chuyển khoản PayPal
+Tiền mặt, séc và IRC không được chấp nhận.
+Tác phẩm của tác giả không nộp lệ phí sẽ không đủ điều kiện dự thi.
 
8. THÔNG BÁO:

Tất cả tác giả tham gia dự thi sẽ nhận được thông báo qua e-mail.
Kết quả của cuộc thi được công bố trên website www.photoclubcattaro.com
 
9. CATALOG:

Triển lãm trực tuyến bằng file PDF
 
10. BAN GIÁM KHẢO:

+ Salon Montenegro:
 
Istvan KEREKES, EFIAP/d2, Hungary
Tevfik ILERI, EFIAP/b, Síp
Alen MUSIC, Montenegro
 
+ Salon Ireland:
 
Brian HOPPER, EFIAP/p, FIPF, ARPS, Ai Len
Trần Phong EFIAP/p, MPSA, Việt Nam
Roger FORD, EFIAP/g, FRPS, Anh
 
+ Salon Serbia:
 
Herbert GMEINER, MFIAP, EFIAP, HonEFIAP, Áo
Chen WEILU, Trung Quốc
Ranko TOMASEVIC, Serbia
 
+ Salon Croatia:
 
Petar SABOL, EFIAP / g, EPSA, Croatia
Roland HANK, EFIAP / g, Đức
Jenni HORSNELL, EFIAP, GMPSA, Úc
 
11. GIẢI THƯỞNG
 
Tổng cộng có 336 giải thưởng

+ Salon Montenegro:

12 Huy chương vàng PSA
36 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon
36 Bằng Danh dự Salon
 
+ Salon Ireland:

12 Huy chương vàng PSA
36 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon
36 Bằng Danh dự Salon
 
+ Salon Serbia:

12 Huy chương vàng PSA
36 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon
36 Bằng Danh dự Salon
 
+ Salon Croatia:
 
12 Huy chương vàng PSA
36 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon
36 Bằng Danh dự Salon
 
Ban Giám khảo có quyền trao thêm các giải thưởng. Mỗi tác giả chỉ có thể nhận được một giải thưởng trong từng đề tài. Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng không huỷ ngang, khiếu nại.
 
12. LỊCH BIỂU:
 
Ngày kết thúc nhận ảnh     : 20.01.2018.
Chấm ảnh                           : 01.02.-14.02.2018.
Thông báo                          : 20.02.2018. www.photoclubcattaro.com
Gửi catalog và giải thưởng: 20.04.2018.
Chấm ảnh: Montenegro: 01.02.2018; Ireland: 04.02.2018; Serbia: 08.02.2018; Croatia: 11.02.2018.
 
13. TRIỂN LÃM ẢNH:

Kotor, Montenegro:Từ ngày 06.03.2018 đến ngày 13.03.2018.
Bundoran, Ireland: Từ ngày 07.03.2018 đến ngày 14.03.2018.
Novi Sad, Serbia: Từ ngày 08.03.2018 đến ngày 15.03.2018.
Vukovar, Croatia: Từ ngày 09.03.2018 đến ngày 16.03.2018.
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

BAN TỔ CHỨC
Ông: Vuko Punosevic - Trưởng Ban tổ chức.
Email: office@photoclubcattaro.com

Chi tiết xem tại: http://www.photoclubcattaro.com/main/index.php?op=1&l=1
Hoa Hạ

Tin tức khác