Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Tour Circuit lần thứ 4 năm 2018

06/06/2018, 22:37 | Thể lệ
 
1.Đơn vị tổ chức:

 Cuộc thi được tổ chức bởi hai quốc gia Serbia - Montenegro với 03 salon Kula - Budva - Kolasin và được sự bảo trợ của PSA, FIAP, FSS,

2. Điều kiện dự thi:

- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.
- Ban Tổ chức được quyền dùng những tác phẩm dự thi để quảng bá cho cuộc thi mà không phải trả phí cho tác giả.
- Tác giả tham gia dự thi phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền, Ban Tổ chức không liên quan đến mọi thắc mắc khiếu nại về bản quyền của tác giả.
- Mỗi tác phẩm phải có một chú thích riêng. Các từ như “Không có tiêu đề” và “Vô đề” không được chấp nhận như một phần hoặc toàn bộ chú thích của tác phẩm.

3. Đề tài dự thi:

Có 5 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số:
-Thiên nhiên (Màu/ Đơn sắc)
- Du lịch (Màu/ Đơn sắc)
- Phụ nữ( Màu/ Đơn sắc)
- Tự do (Màu)
- Tự do (Đơn sắc)
Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi ở 01 đề tài.

4. Quy cách ảnh:

Ảnh phải ở định dạng JPG, kích thước tối đa:1920 pixel chiều ngang và 1080 pixel chiều dọc. Độ phân giải 300 dpi, nén 7 -12, tối đa 2Mb.
Làm theo hướng dẫn trên www.fkk.rs
Tác giả điền mẫu đơn dự thi online rồi gửi vào trang chủ cuộc thi.

5. Lệ phí:
- 30Eur cho 1 hoặc 2 đề tài;
- 35Eur cho 3 hoặc 4 đề tài;
- 40Eur cho cả 5 đề tài;
- Thanh toán qua PayPal.
- Các tác phẩm của các tác giả không nộp lệ phí sẽ không đủ điều kiện dự thi.

6. Thông báo:

- Tất cả những tác giả dự thi sẽ nhận được thông báo qua e-mail.
- Kết quả của cuộc triển lãm cũng sẽ được công bố trên trang web www.fkk.rs
- Triển lãm online file PDF trên trang: www.fkk.rs

7. Ban Giám khảo:

 * Salon Kula:

- Cedomir BIUKOVIC, EFIAP, KMF FSS, Serbia
- Ranko TOMASEVIC, Serbia
- Sasa KUCURSKI, Serbia
- Alternate: Edo IGLIC, EFIAP, KMF FSS, Serbia
- Delegate FSS: Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia

* Salon Budva:

- Maja STOSIC, EFIAP, KMF FSS, Serbia
- Vladan DJORDJEVIC, F1 FSS, Serbia
- Vladimir MILICEVIC, AFIAP F1 FSS, Serbia
- Alternate: Branko MATIC, KMF FSS, Serbia
- Delegate: FSS Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia

* Salon Kolasin:

- Bojan PETROVIC, EFIAP/b, KMF FSS, Serbia
- Dejan PAVLOVIC, Serbia
- Goran IKONOV, Serbia
- Alternate: Danilo CVETANOVIC, AFIAP, MF FSS, Serbia
- Delegate FSS: Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS,

8. Giải thưởng:

Tổng cộng 498 giải thưởng các loại. Trong đó:

Salon Kul:

- 01 Huy hiệu xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất
- 05 Huy chương Vàng FIAP cho mỗi đề tài.
- 05 Huy chương Vàng PSA cho mỗi đề tài.
- 05 Huy chương Vàng FSS cho mỗi đề tài.
- 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng Salon cho mỗi đề tài.
- 02 Bằng Danh dự FIAP cho mỗi đề tài.
- 22 Bằng Danh dự Salon cho mỗi đề tài.

Salon Budva:

- 01 Huy hiệu xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất.
- 01 Huy chương Vàng FIAP cho mỗi đề tài.
- 01 Huy chương Vàng PSA cho mỗi đề tài.
- 01 Huy chương Vàng DPW cho mỗi đề tài.
- 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng Salon cho mỗi đề tài.
- 02 FIAP Bằng Danh dự FiAP cho mỗi đề tài.
- 10 Bằng Danh dự Salon cho mỗi đề tài.

Salon Kolasin:

- 01 Huy hiệu xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất.
- 01 Huy chương Vàng FIAP cho mỗi đề tài.
- 01 Huy chương Vàng PSA  cho mỗi đề tài
- 01 Huy chương Vàng DPW cho mỗi đề tài.
- 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng Salon cho mỗi đề tài.
- 02 Bằng Danh dự FIAP cho mỗi đề tài.
- 10 Bằng Danh dự Salon cho mỗi đề tài.

9. Lịch biểu:

Hạn cuối nhận ảnh    : 01.07.2018.
Chấm ảnh                  :15-29.07.2018.
Thông báo                 : 01.08.2018. www.fkk.rs
Triển lãm online PDF : 01.10.2018.
Gửi giải thưởng         : 01.10.2018

Dự kiến triển lãm:

Kula - Cultural Center, Josipa Kramera 3, Kula, Serbi: Từ 15  - 22/09/2018.
Budva - Rozino b.b, Budva, Montenegro:  17 - 24/09/2018.
Kolasin - Trg Boraca b.b, Kolasin, Montenegro: 19 - 26/9/2018.

10. Liên hệ:

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi:
Ông: Dejan Luburic, President of Photo club Kula
office@fkk.rs
 
Minh Phương

Tin tức khác