Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Thế giới Tự nhiên 2019.

22/10/2019, 14:34 | Thể lệ
 

1. Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi được tổ chức bởi The Photo Contest Club dưới sự bảo trợ của FIAP 522/523/524/525/2019, GPU số L190124, ISF số 37/2019; IUP 029/2019; FIAF số M25 - M26 - M27 - M28/ 2019
2. Đối tượng và điều kiện dự thi:

Cuộc thi Thế giới tự nhiên gồm bốn salon: “Autumn Gran Prix”, “Winter Gran Prix”, “Spring Gran Prix”, “Summer Gran Prix”, chủ đề Thiên nhiên cho ảnh màu kỹ thuật số, chủ đề Tự do Màu, Tự do đơn sắc và môi trường cho ảnh màu, đơn sắc kỹ thuật số.

Cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Tất cả các hình ảnh sẽ được chấm và đánh giá bởi 4 Hội đồng giám khảo khác nhau, mỗi nhóm gồm 3 giám khảo. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (và người thân của họ) không được phép tham dự cuộc thi.

3. Chủ đề cuộc thi:

- Tự do màu
- Tự do đơn sắc
- Thiên nhiên
-  Môi trường

4. Quy cách:
Đối với mỗi chủ đề, tác giả có thể gửi tối đa 4 hình ảnh. Kích thước 1920 pixel ở 300 dpi.
5. Đăng ký dự thi:

Tất cả tác giả tham gia phải điền chính xác vào mẫu trên trang web www.photocontestclub.org; và tải ảnh trực tiếp lên trang chủ cuộc thi. Tất cả tác giả đăng ký sẽ nhận được mật khẩu liên kết với địa chỉ email đã đăng ký của họ. Chúng có thể được sử dụng để sửa đổi dữ liệu cá nhân hoặc để thêm hoặc thay đổi ảnh được gửi.

6. Lệ phí:
40,00 € (hoặc 45 USD) cho mỗi tác giả tham gia ở tất cả các chủ đề.
Thanh toán qua PayPal đến địa chỉ email sau: pagamenti@photocontestclub.org.
Ưu đãi giảm giá cho các nhóm tác giả: 
• Từ 10 đến 20 người: 36 Euro (Khu vực đồng Euro) - 41 USD(Khu vực khác)
• Từ 21 đến 30 người: 34 Euro (Khu vực Euro) - 39 USD (Khu vực khác)
• Từ 31 đến 50 người: 32 Euro (Khu vực Euro) - 37 USD (Khu vực khác)
• Từ 51 đến 100 người : 30 Euro (Khu vực đồng Euro) - 35 USD(Khu vực khác)
• Hơn 101 người tham gia: 28 Euro (Khu vực đồng Euro) - 33 (Khu vực khác).
7. Lịch biểu: 
- Hạn cuối nộp ảnh: 20/11/2019.
- Chấm ảnh: 23 - 24/12/2019.
- Trao giải: 25/1/2020
- Gửi giải thưởng và Catalogue (Catalog (pdf by mail or Wetransfer.com) 25/02/2020.
8. Giám khảo:
Salon: Gran Prix d’Autunno:
 • Carli Mauro, AFI, EFIAP
 • Meoli Martina
 • Salvini Alessandro, AFIAP
Salon Gran Prix d’Inverno:
 • Bacchi Elena
 • Romagnoli Daniele, AFIAP
 • Zanotti Massimo, AFIAP
Salon Gran Prix di Primavera:
 • Albiani Emiro
 • Maitan Gianni
 • Salice Francesca, EFIAP/b
Salon Gran Prix d’Estate:
 • Cavalleri Pierangelo
 • Lumini Sandra, AFIAP
 • Stefanoni Stefano, EFIAP
- Chủ tịch Hội đồng giám khảo: Sabina Broetto, AFI, EFIAP (President of Photo Contest Club)
- Trưởng Ban Tổ chức: Silvano Monchi, AFI, EFI, EFIAP/b, HonEFIAP
Via della Vetreria 73, 50063 Figline Valdarno, Italy, +393354757928

9. Giải thưởng:

Tổng cộng có 440 giải thưởng và 2000 USD mua hàng trên Amazon.

Chi tiết xem tại: http: http://www.photocontestclub.org/en/
Minh Phương

Tin tức khác