Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Photon Circuit 2020.

23/10/2019, 16:23 | Thể lệ
 

1. Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế Photon Circuit 2020 được tổ chức bởi 3 câu lạc bộ Photon Circuit - Derventa, Bosnia and Herzegovina (Magic Art Group “PhotoMAG”); Photon Circuit - Slavonski Brod, Croatia (Creative CRO Art); Photon Circuit - Ulcinj, Montenegro (Photo club Olcinium). Cuộc thi được sự bảo trợ của IAAP số 025/2020; PSA số 064/2020; MoL số 10,11,12/2020; Club số 01/2020. Salon sẽ được thực hiện theo các qui định và thông lệ của Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA)

2. Điều kiện dự thi:

- Tác giả tham gia dự thi phải tuân thủ theo các qui định của Ban Tổ chức cuộc thi, quyết định của Ban tổ chức hoặc Ban giám khảo là quyết định cuối cùng.

- Để đảm bảo tác phẩm dự thi tuân thủ qui định cuộc thi, Ban tổ chức có thể thực hiện các biện pháp để xác minh:

a) Hình ảnh là tác phẩm gốc của tác giả đăng ký dự thi.

b) Các tác phẩm tuân thủ các quy tắc và định nghĩa đã được nêu trong thể lệ.

- PSA có quyền điều tra mọi khiếu nại / nghi ngờ vi phạm các điều kiện dự thi, áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu thấy cần thiết, vô hiệu hóa các hình ảnh được coi là vi phạm các quy tắc của PSA, bao gồm tên của người đăng ký trong danh sách và chia sẻ các cuộc điều tra như vậy với FIAP.

3. Đề tài dự thi:

Có 12 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số

A. Tự do màu
B. Tự do đơn sắc
C. Phụ nữ (Màu và đơn sắc)
D. Chân dung (Màu và đơn sắc)
E. Thiên nhiên (Màu và đơn sắc)
F. Cuộc sống hoang dã (Màu và đơn sắc)
G. Côn trùng (Màu và đơn sắc)
H. Du lịch (Màu và đơn sắc)
I. Con người (Màu và đơn sắc)
J. Cuộc sống (Màu và đơn sắc)
K. Thể thao (Màu và đơn sắc)
L. Báo chí (Màu và đơn sắc)

4. Lệ phí dự thi:

Tùy thuộc vào số lượng đề tài tham gia, lệ phí như sau:

- 1, 2, 3 đề tài = 25 EUR (30 USD)
- 4,5,6 đề tài = 35 EUR (40 USD)

- 7,8,9 đề tài = 45 EUR (50 USD)
- 10,11,12 đề tài = 50 EUR (55 USD).

Lệ phí thanh toán qua Paypal tới địa chỉ: http://photon.photomagart.com/ email: djuricdani@gmail.com 

Hoặc qua Western Union tới địa chỉ:
Tên: Dalibor Djuric; địa chỉ: Solunskih dobrovoljaca 35/81; Thành phố: Doboj;  đất nước: Bosnia and 
Herzegovina 
- Các tác phẩm của các tác giả không trả phí sẽ không đủ điều kiện dự thi.

5. Lịch biểu:

Hạn cuối nộp ảnh: 18.01.2020
Chấm ảnh: 05.02.2020
Thông báo: 15.02.2020
Gửi báo cáo : 05.03.2020
Gửi catalogues và giải thưởng cho các tác giả: 15.04.2020.

* Chấm ảnh:
1. DERVENTA – 27.01.2020
2. SLAVONSKI BROD – 31.01.2020
3. ULCINJ – 04.02.2020

* Triển lãm:
1. DERVENTA
- 12.03.2020 tại galerija Derventa
- 19.03.2020 tại galerija Brod

2. SLAVONSKI BROD
- 22.03.2020 tại Slavonski Brod
- 29.03.2020 tại galerija Sava

3. ULCINJ
- 02.04.2020 tại galerija Ulcinj
- 09.04.2020 tại galerija Bar.
 
6. Quy cách và cách gửi ảnh:

- Ảnh phải ở định dạng JPEG, kích thước 1920 pixel x 1200 pixel tối đa 300 dpi, giá trị nén: 7-12, kích thước tệp tối đa 3 Mb. Không cần đặt tên tập tin.

- Các bức ảnh của các tác giả được gửi theo những cách sau:

- Bằng e-mail: photomagart @ gmail

- Tải lên trang web: http://photon.photomagart.com/ 

7. Ban Giám khảo:

Salon DERVENTA - BOSNIA

- Đào Tiến Đạt, ESVAPA, EVAPA, EFIAP/d2, MPSA, MEAPU/b, FAPU, SAWIEP etc - Việt Nam
- Aleksandar Budjevac, EFIAP - Serbia
- Jing Li, FAPU, FAPAS, FPVS - China

Salon SLAVONSKI BROD - CROATIA

- Dragoslav Mirkovic, EFIAP/g; MF FSS, ULUPUDS - Serbia
- Jinyi Zhang, PPSA, FAPAM, FPVS, FAPAS - China
- Marjan Janevski, AFIAP – Macedonia

 Salon ULCINJ - MONTENEGRO

- Zoran Djordjevic, EFIAP - Serbia
- Normante Ribokaite, c MoL - Lithuania
- Yan Zhang, PPSA, FAPAM, FPVS, FAPAS, A.FPT – China.
 
8. Giải thưởng:

Tổng cộng có 615 giải thưởng các loại

Salon DERVENTA
12  Huy chương Vàng PSA và 36 Bằng Chứng nhận
12 Chứng nhận IAAP
12 Huy chương Vàng MoL và 36 Chứng nhận MoL
12 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon  và 36 Chứng nhận Salon
Huy hiệu Vàng MoL Gold cho ảnh đẹp nhất.

Salon SLAVONSKI BROD
12  Huy chương Vàng PSA và 36 Bằng Chứng nhận
12 Chứng nhận IAAP
12 Huy chương Vàng MoL và 36 Chứng nhận MoL
12 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon  và 36 Chứng nhận Salon
Huy hiệu Vàng MoL Gold cho ảnh đẹp nhất.

Salon ULCINJ
12  Huy chương Vàng PSA và 36 Bằng Chứng nhận
12 Chứng nhận IAAP
12 Huy chương Vàng MoL và 36 Chứng nhận MoL
12 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon  và 36 Chứng nhận Salon
Huy hiệu Vàng MoL Gold cho ảnh đẹp nhất.

9. Liên lạc:

Chủ tịch Magic Art Group “PhotoMAG” và Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi:  Mr. Dani Djuric,
E-mail: photomagart@gmail.com
Chi tiết xem tại: 
http://photon.photomagart.com/

Minh Phương

Tin tức khác