Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế OBSESSION OF LIGHT 7 th Vantaa Photoclub International Exhibition 2019

14/02/2019, 13:36 | Thể lệ
 

1.Đơn vị bảo trợ và đối tượng dự thi:

Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới, cuộc thi được sự bảo trợ của FIAP số 129/2019; PSA  số 101/2019; Nordic Society of Photography số 07/2019; AFCC số 03/2019;  GPU License số L190052-M5G.

2. Lịch biểu:

Hạn cuối nộp ảnh:  11/3/2019
Chấm ảnh : 21 - 24/3/2019
Thông báo:  31/03/2019
Gửi giải thưởng và Catalogues : 28/5/ 2019
Triển lãm:  8/5/2019

3. Lệ phí:

25 € cho đề tài đầu tiên và 5 € cho các đề tài tiếp theo.
Thanh toán qua PayPal account exhibition@vantaanfotokerho.net

4. Ban Giám khảo:

Pekka Salminen, EFIAP, Sweden
Ilpo Pohjonen, AFIAP, Finland
 Kai Hypén, AFIAP, Finland
Chủ tịch HĐGK : Eero Kukkonen AFIAP SKsLM
Trưởng BTC: Eero Kukkonen AFIAP SKsLM,Raimo Järvinen

5. Liên hệ:

 http://obsession.vantaanfotokerho.net email: exhibition@vantaanfotokerho.net Eero Kukkonen eero.kukkonen@sksl.fi Vantaa Photoclub address: Eero Kukkonen, Kirstinkuja 6, 01400 Vantaa,
 Đăng ký và tải ảnh dự thi:  http://obsession.vantaanfotokerho.net

6. Đề tài dự thi:

 A/ Ảnh màu
B/ Ảnh đơn sắc
C/ Thiên nhiên ( màu và đơn sắc)
D/ Ảnh báo chí (màu và đơn sắc)

7. Giải thưởng:

Tổng cộng có 141 giải thưởng các loại
Giải tác giả xuất sắc nhất cuộc thi.
- 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 16 Bằng Danh dự FIAP
- 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 16 Bằng Danh dự PSA
- 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 16 Bằng Danh dự  GPU
- 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng NFFF
- 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 16 Bằng Danh dự  AFCC
-12 Bằng Danh dự Vantaa Photoclub
.
Chi tiết xem tại: http://obsession.vantaanfotokerho.net

 
Minh Phương

Tin tức khác