Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế New Style 2021 tại Guatemala

11/08/2021, 13:55 | Thể lệ
 

1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế New Style 2021 được tổ chức bởi Group of Travel Photographers (GTP), Guatemala. Cuộc thi được sự bảo trợ của FIAP số 507/2021; GTP số 18/2021, GPU số L210183. 

2.Điều kiện dự thi:

- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. 

- Mỗi tác giả được gửi 04 ảnh dự thi cho 01 đề tài.

- Mỗi tác phẩm chỉ có một tiêu đề duy nhất bằng bảng chữ cái tiếng Anh (a – z) Những từ như "không có tiêu đề" hoặc "vô đề” không phải là chú thích ảnh và không được chấp nhận

3.Đề tài dự thi:

Có 04 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số:

A. Tự do màu;
B. Tự do đơn sắc;
C. Du lịch (Màu và đơn sắc)
D. Thiên nhiên (Màu và đơn sắc)

4.Lệ phí dự thi:

- 16 EUR /20 USD cho cả 4 đề tài

- Các tác phẩm của các tác giả không trả phí sẽ không đủ điều kiện dự thi.

5.Lịch biểu:

Hạn cuối nộp ảnh: 29.08.2021
Chấm ảnh: 01- 10/09/2021
Thông báo: 13/09/2021
Triển lãm trực tuyến: 14/09/2021
Gửi giải thưởng cho các tác giả: 30/09/2021
Triển lãm :
Từ ngày 21-29/09 tại Group of Travel Photographers (GTP).

6.Quy cách và cách gửi ảnh:

- Ảnh phải ở định dạng JPEG, kích thước 1920 pixel x 1200 pixel, kích thước tệp tối đa 2 Mb. 

7.Ban Giám khảo:

  • Asim Kumar Chaudhuri (India) EFIAP - PTD; ND; PID-C; PID-M

  • Dao Tien Dat (Vietnam) ESVAPA; EFIAP/d3; MPSA   PTD; ND; PID-C: PID-M

  • Yuk Fung Garius Hung  (Hong Kong) AFIAP; PPSA  PTD; ND; PID-C: PID-M

8.Giải thưởng:

Tổng cộng 244 giải thưởng các loại 

Mỗi tác giả chỉ có thể nhận một giải thưởng cho mỗi đề tài. 

9.Liên hệ: 

Ban Tổ chức: Group of Travel Photographers (GTP) GUATEMALA
E-mail: group.gtp55@gmail.com
Exhibition: ‘’ NEW STYLE 2021 ‘’
Exhibition homepage: https://grouptravelphoto.com/newstyle/
Trưởng BTC: Manuel Barrios
Email: group.gtp55@gmail.com

Chi tiết xem tại:  https://grouptravelphoto.com/newstyle/home
 

Minh Phương

Tin tức khác