Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế LIGHT & SHADE CIRCUIT lần thứ 1 năm 2019

15/03/2019, 19:00 | Thể lệ
 
                  

Cuộc thi được sự bảo trợ của FIAP, PSA số 133/2019, ICS số 301SP, GPU số L190078, FIP.

1.Đối tượng dự thi:

Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.

2. Điều kiện dự thi:

Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm, quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng,
Ban Tổ chức có thể loại ảnh dự thi vi phạm và lệ phí không hoàn lại trong trường hợp này.
- Mọi vi phạm sẽ bị PSA điều tra nếu có nghi ngờ và chia sẻ với FIAP.
- Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 04 ảnh cho 01 đề tài.
-Mỗi tác phẩm chỉ có 1 tiêu đề duy nhất, những từ như không có tiêu đề và không có tiêu đề, không được chấp nhận 
như một phần hoặc toàn bộ tiêu đề hình ảnh, cũng không phải là tên tập tin chụp ảnh 
3.Đề tài dự thi: Dành cho ảnh kỹ thuật số
- Tự do đơn sắc
- Tự do màu
- Con người ( Tự do màu)
- Thiên nhiên
- Du lịch
 
4. Lịch biểu:
Hạn cuối nhận ảnh          : 28.3. 2019
Chấm ảnh                       : 4-10.4.2019
Thông báo                       : 20.4. 2019
PSA EDAS                      : 6.5.20419
Gửi giải thưởng và sách ảnh : 22.6. 2019
 
5. Cách gửi ảnh dự thi:

Gửi ảnh online
 
www.fotosquare.org
Quy cách ảnh:
Ảnh phải ở định dạng JPEG có kích thước 1024 x 768 pixels bao gồm khung, tối đa 1MB.
 
 
6. Ban Giám khảo:
Ông. PHONG TRAN MPSA2, EFIAP/d1, Viet Nam
Ông. OVI.D.POP EFIAP/b, Elite IUP, EAAFR, Romania.
Ông. GUNTHER RIEHLE APSA, GMPSA/s, Germany
Ông. MANASH DAS EFIAP/B, MPSA, India
Ông. SOUNAK BANERJEE EFIAP, FFIP, Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. CPE, India
Ông. TUHIN KANTI DAS EFIAP, FFIP, QPSA, AICS, AISF, GPA.PESGSPC, ES.USPA,Hon.PESGSPC,
Hon.FSAP, India
Ông. PARTHA SARATHI SARKAR EFIAP, India
Dr. SHOURJENDRA DATTA QPSA, GPU CR-2, GPU Aphrodite, AISF, AUSPA, AICS, Hon.PESGSPC, GPA.PESGSPC, India. 
Ông. MOHAN PANDIT A.FIP, Hon.PESGSPC,GPA. PESGSPC, India. 
 
7. Giải Thưởng:
Có 126 giải thưởng các loại.
 
8.Lệ phí:
1,2 đề tài: 11 $ (USD);3,4 đề tài: 20 $ (USD); 5 đề tài: 30 $ (USD)
Thanh toán qua PAYPAL tới địa chỉ: fotosapes2017 @ gmail
Lệ phí cho tác giả Ấn Độ:
1,2 đề tài 700; 3,4 đề tài 1400;5 đề tài 2000.
Giảm giá cho các nhóm:
1 - 10 người đăng ký giảm10%
10 - 20 người đăng ký giảm 20%
 
9. Liên hệ:
Trưởng Ban Tổ chức : Ông.Rajesh Jaiswal
Thư ký - Ông. Jeetu das, Mr.Sanjay kumar
www.fotosquare.org
 

 
Minh Phương

Tin tức khác