Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ nhất "Myanmar International Photography Salon"

09/11/2018, 15:40 | Thể lệ
 
1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi do Myanmar Photographic Society tổ chức (website đơn vị tổ chức: www.mps-1950.org) đồng thời được sự bảo trợ của FIAP số 502/2018.

2.Đối tượng dự thi:

Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi cho 01 đề tài, mỗi đề tài tối đa 04 ảnh dự thi.

3. Đề tài:

Có 04 đề tài, trong đó 02 đề tài cho ảnh giấy (Print) và 02 đề tài cho ảnh file (Digital)

- Ảnh giấy (Print) Tự do màu, Tự do đơn sắc

- Ảnh file (Digital): Du lịch (Màu), con người (Màu và Đơn sắc).

- Chú thích ảnh tối đa 35 ký tự. Chỉ được viết chú thích bằng chữ Western/Latin, bảng chữ cái tiếng Anh (a-z; A-Z; 0-9). Các từ như “”Vô đề” hoặc “Không có tiêu đề” không được chấp nhận như là một phần hoặc toàn bộ tiêu đề của tác phẩm.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm, Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để quảng bá cho cuộc thi như Catalogue, CD/DVD, trên trang Web cuộc thi mà không phải trả phí.

4. Quy cách ảnh:

- Ảnh giấy: Kích thước 8x12 inches

- Tối đa 04 ảnh 1 đề tài. (Tổng cộng 08 ảnh).

Vui lòng sử dụng Mẫu đăng ký sau:

1 Myanmar International Photography Salon
Category: 
No of Print:
Title of Photo:
Name:
Address:
Email & Phone:
 
Ảnh giấy dự thi gửi tới địa chỉ: (Bao bì ghi rõ: Ảnh chỉ dành cho triển lãm - không có giá trị thương mại.)

Salon Chairman
1st Myanmar International Photography Salon
Myanmar Photographic Society
No.27-29, 1st Floor, 35th Street,
Kyauktada Township, Yangon,
Myanmar. 11181


- Ảnh file: Gửi trực tuyến tại trang web cuộc thi https://international.mps-1950.org.Tối đa 04 ảnh 1 đề tài. (Tổng cộng 08 ảnh).

- Ảnh phải ở định dạng tệp JPG. Kích thước tệp tối đa 3MB,1920 x1080 pixel.

5.Lệ phí:

15 Euro (25$) Cho 1,2 đề tài; 25 Euro (40$) cho 3,4 đề tài.

Phương thức thanh toán: Qua PayPal: myanmarphotosalon@gmail.com

Chú ý:

- Nhóm các CLB Ảnh, hội viên nhiếp ảnh... tối thiểu 05 người dự thi: Giảm 50% lệ phí

- Nhóm các nhà nhiếp ảnh không chuyên, không phải hội viên, tối thiểu 05 người: Giảm 30% lệ phí

* Bạn cần gửi email danh sách tên tác giả nhóm trước khi gửi ảnh.

6. Ban Giám khảo:

1. David Poey-Cher TAY JP, FRPS, MFIAP, HonEFIAP, EPSA

2. Thiha Thein Nyan, Hon;MPS, A.MPS

3. Soe Moe, Hon:MPS

4.Pe Myint Oo, Hon;MPS,F.MPS,ARPS

5. Dr. Mg Mg Gyi, Hon;MPS,P.MPS

6. Htin Lin, Hon;MPS,P.MPS

7. Moe Min, Hon.MPS,P.MPS,ARPS

8. Aung Myoe, P.MPS

9. Kyaw Win Hlaing, P.MPS

7. Giải thưởng:

01 Huy hiệu Xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi. 

01 Huy hiệu Xanh  MPS cho tác giả trong nước xuất sắc nhất.

04 Huy chương Vàng FIAP

04 Huy chương Bạc FIAP

04 Huy chương Đồng FIAP

24 Bằng Danh dự FIAP

04 Huy chương Vàng MPS

04 Huy chương Bạc MPS

04 Huy chương Đồng MPS

24 Bằng Danh dự MPS
 
8. Lịch biểu:
 
Hạn cuối nộp ảnh 30-11-2018
Chấm ảnh 5/6-12-2018
Thông báo kết quả 24-12-2018
Thông báo công khai
Catalogues
Triển lãm
24-12-2018
27-12-2018
22-24-03-2019
 
Chi tiết xem tại: https://www.mps-1950.org/

 
Minh Phương (dịch)

Tin tức khác