Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 “IRELAND EXHIBITION 2021”

03/11/2021, 14:54 | Thể lệ
1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 “IRELAND EXHIBITION 2021” được tổ chức bởi Digital Photo Archive Limited, Sligo (Ireland), dưới sự bảo trợ của PSA số 1653/2021.

2. Điều kiện dự thi:

- Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.

- Các tác giả dự thi phải tuân thủ quy tắc và điều kiện của  Ban Tổ chức cuộc thi, và phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

- Các tác phẩm vi phạm quy định sẽ bị điều tra bởi PSA và chia sẻ với FIAP về những vi phạm đó.

- Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng, không thắc mắc, không khiếu nại.

- Tác phẩm dự thi sẽ không được chấp nhận từ bất kỳ người dự thi nào hiện đang bị PSA xử phạt.

- Tỷ lệ ảnh treo từ 29-35% cho mỗi đề tài.
 
3. Đề tài dự thi:

A) Thiên nhiên (Màu và Đơn sắc)

B) Du lịch (Màu và Đơn sắc)

C) Tự do Màu

D) Phụ nữ (Màu và Đơn sắc)

E) Chân dung (Màu và Đơn sắc)

F) Tự do Đơn sắc.

Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi ở 01 đề tài.

4. Quy cách:
 
- Tác phẩm dự thi dung lượng tối đa 2MB, kích thước 1920 x1028, tệp JPEG. Tác giả phải điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến.
 
LƯU Ý: Khi người dự thi điền vào Mẫu đơn đăng ký để gửi bài dự thi, người dự thi sẽ thấy một tính năng để xác nhận rằng họ đã đọc các Điều kiện dự thi khi điền vào mẫu đơn đăng ký. Nếu người dự thi không xác nhận thì bài dự thi sẽ không gửi được.
 
5. Lệ phí:

20 USD cho 1,2,3 đề tài

30 USD cho 4,5,6 đề tài
 
Thanh toán qua papal: office@digitalphotoarchivelimited.com
 
Tác phẩm của các tác giả không trả phí sẽ không được dự thi.
 
*Giảm giá nhóm các tác giả:
 
• Nhóm phải có ít nhất 5 người tham gia.
 
5-9 Người tham gia: 10%
 
10-19 Người tham gia: 15%
 
20-50 người tham gia: 20%
 
Hơn 50 người tham gia: 25%
 
6. Thông báo:
 
Tất cả tác giả tham gia sẽ nhận được kết quả qua e-mail. Kết quả của cuộc thi cũng sẽ được công bố trên trang web: www.digitalphotoarchivelimited.com.
 
- Triển lãm PDF online.
 
7. Ban Giám khảo:
 
Silvano MONCHI, EFIAP/g, HonEFIAP, PSA 4 Stars PID-C, 4 Stars PID-M, Italy 

Gary SHINNER, MPSA2, EFIAP/b, LRPS, BPSA, AWPF, Wales

Wei YE, MPSA, MGABRP, MGCIIO, MIFIA, China
 
8. Giải thưởng:
 
Huy hiệu DPA cho tác giả xuất sắc nhất

Huy chương vàng PSA cho mỗi đề tài.

Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Salon cho mỗi đề tài.

 5 Bằng danh dự Salon cho mỗi đề tài

 Mỗi tác giả chỉ được nhận một giải thưởng trong mỗi đề tài.
 
9.Lịch biểu:
 
- Hạn cuối nộp ảnh: 20/12/2021

- Chấm ảnh: 28/12/2021 - 10/01/2022

- Kết quả được thông báo trên www.digitalphotoarchivelimited.com sau ngày 20.01.2022.

- Danh mục Triển lãm PDF trực tuyến: 20.03.2022. Gửi giải thưởng: 20.03.2022

- Triển lãm: 15-28/2/2022 tại Galery “Radul begov konak”, Zajecar, Serbia

- Gửi Catalogue: 01/03/2022.
 
10. Liên hệ:

Trưởng Ban Tổ chức:

Ivy Cecez, office@digitalphotoarchivelimited.com

Chi tiết xem tại: Digital Photo Archive (digitalphotoarchivelimited.com)
Minh Phương

Tin tức khác