Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 6 New year Circuit 2022.

29/11/2021, 14:58 | Thể lệ

1.Đơn vị tổ chức:
 
Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 6 New year Circuit 2022 được tổ chức bởi  các câu lạc bộ Kula, Serbia, Niksic, Montenegro, Novi Sad, Serbia, Kolasin, Montenegro, Aleksinac, Serbia và được sự bảo trợ của FIAP, PSA, FSS đối với từng salon như sau:

Kula
FIAP 2022/016
PSA 2022-17
FSS 2021/62

Niksic
FIAP 2022/017
PSA 2022-17

Novi Sad
FIAP 2022/018
PSA 2022-17
FSS 2021/63
 
Kolasin
FIAP 2022/019
PSA 2022-17

Aleksinac
FIAP 2022/020
PSA 2022-17
FSS 2021/64

2. Điều kiện dự thi:

- Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.
- Các tác giả dự thi được gửi tối đa 04 tác phẩm cho 01 đề tài.
- Các tác phẩm dự thi được dùng để tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi, Ban Tổ chức không phải trả phí cho tác giả.
 
3. Đề tài dự thi:

Có 03 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số:

A) Thiên nhiên (Màu và Đơn sắc)
B) Tự do Màu
C) Tự do Đơn sắc

Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi ở 01 đề tài.
  
4. Quy cách:

- Tác phẩm dự thi tối đa 2 MB, kích thước 1920 x1028, tệp JPEG. Gửi trực tuyến tại: www.fkk.rs
- Tên tác phẩm được đặt theo tiếng Anh, thứ tự A-Z.

5. Lệ phí:

35 USD cho 1 đề tài
40 USD cho 2,3 đề tài
Thanh toán qua Paypal, tác phẩm của các tác giả không trả phí sẽ không được dự thi.

6. Thông báo:

Tất cả tác giả tham gia sẽ nhận được kết quả qua e-mail. Kết quả của cuộc thi cũng sẽ được công bố trên trang web:  www.fkk.rs
- Triển lãm PDF online.
 
7. Ban Giám khảo:
 
Kula
Bojan PETROVIC, EFIAP/b, PPSA, KMF FSS, Serbia
Vladan DJORDJEVIC, F1 FSS, Serbia
Vladimir MILICEVIC, EFIAP, F1 FSS, Serbia
 
Niksic
Jasmina MOJSIN, AFIAP, F1 FSS, Serbia
Ibolya STIPSITS, EFIAP/g, AMAFOSZ/g, Hungary
Herbert GMEINER, MFIAP, EFIAP, HonEFIAP, Austria

Novi Sad
Vesna SIKIC, AFIAP, F1 FSS, Serbia
Branko MATIC, KMF FSS, Serbia
Milan MARKOVIC, EFIAP, MF FSS, Serbia

Kolasin
Hadzi Miodrag MILADINOVIC, EFIAP/b, MF FSS, Serbia
Petar SABOL, MFIAP, EFIAP/d1, EPSA, Croatia
Saeed ARABZADEH, EFIAP, Iran

Aleksinac
Zoran DJORDJEVIC, EFIAP, MF FSS, Serbia
Aleksandar BUDJEVAC, EFIAP, F1 FSS, Serbia
Goran KOJADINOVIC, EFIAP/b F1 FSS, Serbia

Giám khảo dự khuyết FSS
Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia
 
8. Giải thưởng:
 
Tổng cộng 500 giải thưởng các loại.
Ban Giám khảo có quyền trao các giải thưởng phụ.
Mỗi tác giả chỉ có thể nhận một giải thưởng trong mỗi đề tài.
Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi, khiếu nại.
 
9. Lịch biểu:
 
- Hạn cuối nộp ảnh:  01/01/2022.

- Chấm ảnh: 14-22/01/2022.
- Kết quả được thông báo ngày 01/02/2022 trên www.fkk.rs
- Danh mục Triển lãm PDF trực tuyến: 01/04/2022.
- Gửi giải thưởng: 01/04/2022.
- Triển lãm từ ngày 15/03 – 26/06/2022 tại các câu lạc bộ.
 
10. Liên hệ:
 
Trưởng Ban Tổ chức: Dejan Luburic, Chủ tịch Câu lạc bộ “Photo club Kula”.
office@fkk.rs
Minh Phương

Tin tức khác