Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 4 MNE SER CIRCUIT 2018 tại Montenegro và Serbia

21/08/2018, 14:54 | Thể lệ


 

1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 4 MNE SER CIRCUIT 2018 do 2 quốc gia Montenegro và Serbia đồng tổ chức, được sự bảo trợ của FIAP số 478 - 481/ 2018; PSA số 441/2018; FSS số 57- 58/2018.

2. Đối tượng dự thi:

Cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên khắp thế giới. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác phẩm, các tác giả gửi tối đa 4 ảnh cho 01 đề tài.
Ban Tổ chức có thể sử dụng tác phẩm để quảng bá cho cuộc thi mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho tác giả.

3. Đề tài dự thi:

Có 4 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số, gồm:

- Phụ nữ ( Màu và đơn sắc)
- Chân dung (Màu và đơn sắc)
- Tự do màu
- Tự do đơn sắc

Mỗi tác phẩm chỉ được gửi tham dự ở 01 đề tài.

4. Quy cách ảnh:

Ảnh phải ở định dạng tệp JPG, kích thước tối đa:1920 x 1080 pixel, 300 dpi, nén 7-12, tối đa 2Mb.
Tác giả gửi ảnh trực tuyến, điền vào mẫu đơn trực tuyến
Xem hướng dẫn tại: www.photoclubcattaro.com
Các từ như “Không có tiêu đề” và “vô đề” không được chấp nhận như một phần hoặc toàn bộ tiêu đề của tác phẩm, hoặc tên tệp. Chỉ được phép đặt tên tác phẩm bằng chữ cái tiếng Anh (a-z).

5. Lệ phí:

30Eur cho 1 hoặc 2 đề tài
40Eur cho 3 hoặc 4 đề tài.
- Chuyển khoản qua PayPal
- Tiền mặt, séc và IRC không được chấp nhận.
- Các tác phẩm của các tác giả không nộp lệ phí không đủ điều kiện dự thi.

6. Thông báo:

Tất cả tác giả tham gia sẽ nhận được thông báo qua e-mail.
Kết quả của cuộc thi cũng sẽ được công bố trên trang web www.photoclubcattaro.com
Triển lãm trực tuyến PDF

7.Ban Giám khảo:

*Salon Kotor: 
Slobodan KRSTIC, EFIAP/p, MF FSS, Bosnia and Herzegovine
Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia
Tatjana TOMASEVIC, Serbia 
Alternate: Hadzi Miodrag MILADINOVIC, EFIAP/b, MF FSS, Serbia

*Salon Podgorica: 
Ozren BOZANOVIC, AFIAP, KMF AUFBIH, Bosnia and Herzegovine
Milan MARKOVIC, EFIAP, MF FSS, Serbia
Goran IKONOV, Serbia
Alternate: Borislav MILOVANOVIC, EFIAP/s, F1 FSS, Serbia

*Salon Kula:  
Danilo CVETANOVIC, AFIAP, MF FSS, Serbia
Branko MATIC, KMF FSS, Serbia 
Ranko TOMASEVIC, Serbia
Alternate: Bojan PETROVIC, EFIAP/b, KMF FSS, Serbia 
Delegate FSS: Cedomir BIKOVIC, EFIAP, KMF FSS, Serbia
 
* Salon Aleksinac:  
Vladimir DJINIC, EFIAP/b, F1 FSS, Serbia
Zoran DJORDJEVIC, EFIAP,MF FSS, Serbia 
Sasa KUCURSKI, Serbia
Alternate: Istvan VIRAG, EFIAP, KMF FSS, Serbia
Delegate FSS: Cedomir BIKOVIC, EFIAP, KMF FSS, Serbia
 
8. Giải thưởng:

Có tổng số 320 giải các loại, dành cho các Salon:

*Salon Kotor: 
01 Huy hiệu Xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất
01 Huy hiệu DPA  
01 Huy chương Vàng FIAP cho mỗi đề tài (04)
02  Bằng Danh dự FIAP cho mỗi đề tài (08)
01 Huy chương Vàng PSA cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng DPA cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng Salon cho mỗi đề tài  (12)
09 Bằng Danh dự Salon cho mỗi đề tài (36)


*Salon Podgorica: 

01 Huy hiệu Xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất
01 Huy hiệu DPA 
01 Huy chương Vàng FIAP cho mỗi đề tài (04)
02 Bằng Danh dự FIAP cho mỗi đề tài (08)
01 Huy chương Vàng PSA cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng DPA cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng Salon cho mỗi đề tài (12)
09 Bằng Danh dự Salon cho mỗi đề tài (36)


*Salon Kula:  
 
01 Huy hiệu Xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất
01 Huy hiệu DPA  
01 Huy chương Vàng FIAP cho mỗi đề tài (04)
02 Bằng Danh dự FIAP cho mỗi đề tài (08)
01 Huy chương Vàng PSA cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng FSS cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng Salon cho mỗi đề tài (12)
09 Bằng Danh dự Salon cho mỗi đề tài (36)

*Salon Aleksinac:  

01 Huy hiệu Xanh FIAP cho tác giả xuất sắc nhất
01 Huy hiệu DPA do Chủ tịch salon chọn
01 Huy chương Vàng FIAP cho mỗi đề tài (04)
02 Bằng Danh dự FIAP cho mỗi đề tài (08)
01 Huy chương Vàng PSA cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng FSS cho mỗi đề tài (04)
01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng Salon cho mỗi đề tài (12)
09 Bằng Danh dự Salon cho mỗi đề tài (36)

Ban Giám khảo có quyền thêm giải thưởng, mỗi tác giả chỉ có thể nhận 01 giải thưởng cho 01 đề tài.Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng,không hủy ngang, không khiếu nại.
 
9. Lịch biểu:

Hạn nộp ảnh: 20/10/2018.
Chấm ảnh: 01-14/11/2018.
Thông báo: 20/11/2018. www.photoclubcattaro.com
Gửi danh mục và giải thưởng: 20/01/2019.
 
10. Liên hệ:

Vuko Punosevic, Chairman of the organizing committee
office@photoclubcattaro.com
 
Chi tiết xem tại: http://www.photoclubcattaro.com/main/index.php
 
 
Minh Phương

Tin tức khác