Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 4 Grand MSM Circuit 2019.

12/07/2019, 22:46 | Thể lệ
 

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 4 Grand MSM Circuit 2019 do Bắc Macedonia, Ukraine, Montenegro tổ chức dưới sự bảo trợ của FIAP số 358-360/2019; PSA số 365/2019; FSM số 6/2019; GRADAC PGI số 014-016/2019; VICTORY P.W số 14-16/2019; FK OHRID số 3/2019; FC GRAND số 5/2019; PS PERASTO số 8/2019 với 03 salon: Ohrid, Rivne, PERASTO - Kotor.
 
1.Đối tượng và điều kiện dự thi:

Triển lãm dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới; tuy nhiên ảnh dự thi có thể bị từ chối khi không phù hợp với quy tắc và định nghĩa của cuộc thi.

-Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm, Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi với độ phân giải thấp để tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi mà không phải trả phí.

- Mỗi hình ảnh phải có một tiêu đề duy nhất. Những từ như “Vô đề” hoặc “Không có tiêu đề” không được chấp nhận như một phần hoặc toàn bộ tiêu đề tác phẩm, cũng không phải là tên tệp chụp máy ảnh. 

Mỗi tác phẩm chỉ có thể được dự thi ở 1 đề tài. Trong trường hợp không tuân thủ, Ban Tổ chức có quyền xóa bỏ quyền tham gia dự thi của tác giả. Lệ phí sẽ không được hoàn trả trong những trường hợp này. 

- Quyết định của Ban Tổ chức hoặc Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng. 

- Mọi vi phạm sẽ bị PSA điều tra và chia sẻ với FIAP.
 
2. Đề tài dự thi:
a/ Tự do Màu
b/ Thiên nhiên (Màu và đơn sắc)
C) Tự do Đơn sắc
D) Con người (Màu và đơn sắc)

3. Đăng ký dự thi:
- Tất cả các tác giả phải điền vào Mẫu đăng ký trực tuyến trên trang web chính thức và gửi ảnh trực tuyến trên trang: gradacfoto.com

- Ảnh giấy và CD / DVD có thể được gửi đến địa chỉ của Ban Tổ chức. CD / DVD sẽ không được trả lại. Mẫu nhập PDF có sẵn trên trang web http://gradacfoto.com

4. Quy cách ảnh:
Ảnh phải ở định dạng tệp JPG với:
  • Độ phân giải tối đa 1920 (ngang) x 1080 (dọc) pixel
  • Kích thước tệp tối đa là 2MB
  • Nén JPG từ 7 đến 12
5. Đặt tên file ảnh:
- Bảng chữ cái tiếng Anh: Az 
- Chữ số: 0-9 
- Dấu nháy đơn: ' 
- Dấu gạch ngang (hoặc dấu gạch nối): - 
- Gạch dưới: _

6. Lệ phí:
Lệ phí là bắt buộc đối với tác giả dự thi:
- Đối với 1-2 đề tài: € 30 hoặc $ 38
- Đối với 3 - 4 đề tài: € 40 hoặc $ 49

Cách thanh toán:
a/Chuyển khoản PayPal 
b/ Tiền mặt được gửi đến địa chỉ của Ban Tổ chức (Séc và IRC không được chấp nhận)
Tác phẩm dự thi của các tác giả không trả phí sẽ bị loại.

7. Triển lãm:
Danh mục Triển lãm PDF trực tuyến trên trang web http://gradacfoto.com và liên kết sẽ được gửi đến tất cả tác giả tham gia cuộc thi này.

8. Thông báo:
Tất cả những người tham gia sẽ nhận được thông báo cá nhân qua e-mail. Kết quả của triển lãm cũng sẽ được công bố tại http://gradacfoto.com

9. Trách nhiệm của Ban Tổ chức:
Ban Tổ chức sẽ quan tâm đến mọi loại thư từ với tất cả những người tham gia qua thư. Tuy nhiên, Ban Tổ chức không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.

10. Ban Giám khảo:
Salon Ohrid
Anatoliy Volokh - EFIAP - Ukraine 
Jakokvljevic Branko - AFIAP, MF FSS - Serbia
Konjanovski Lazar - Macedonia
Giám khảo dự bị:
Adzic Rajko - Montenegro
 
Salon Rivne:
Milosevic Zoran - EFIAP, MF FSS - Serbia 
Korunoski Dimce - Nghệ sĩ ảnh-Macedonia
Vucicevic Vuckovic Branka , AFIAP - Serbia
Giám khảo dự bị:
Kordić Saša - Montenegro
 
Salon PERASTO" – Koto:
 
Oleg Kutskiy , EFIAP - Ukraine 
Boro Rudic , AFIAP, MF FSM - Macedonia
Radovanović Radenko - F1 FSS - Serbia
Giám khảo dự bị: 
Marković Anton Toni, Photo Artist - Montenegro

11. Giải thưởng:
Tổng số có 507 giải thưởng các loại của 3 salon.
 
12. Lịch biểu:
 
Hạn cuối nộp ảnh:   18/08/2019
Chấm ảnh:   30/08 đến ngày 06/9/2019
Thông báo:   11/9/2019 
Gửi giải thưởng:   20/11/2019

Triển lãm:
- 22/11- 23/11/2019  - Câu lạc bộ ảnh "OHRID" - 7. Novembra 102a, Ohrid, Macedonia 
- 06/12 – 14/12/2019  - Câu lạc bộ ảnh "GRAND" - Rivne, Ukraina 
- 20/12 – 21/12/2019. - Câu lạc bộ ảnh "PERASTO" - Caffe Galery Przun, Kotor, Montenegro


13. Liên hệ:
- Tác giả có thể gửi Ảnh in và lệ phí dự thi đến địa chỉ: 
Stanovcic Damir
Spanskih boraca 36a 
11070 Belgrade, Serbia 
Europe


Ông Damir Stanovcic – Trưởng Ban Tổ chức
Milica Cosic
gradacfoto @ gmail
 
Chi tiết xem tại: http://gradacfoto.com
 

 
Minh Phương

Tin tức khác