Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế FINE ART 2021 tại North Macedonia

10/07/2021, 15:04 | Thể lệ
 
 

1. Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế FINE ART 2021 được tổ chức bởi Photo Art Group Prilep, North Macedonia. Cuộc thi được sự bảo trợ của IAAP số 114/2021; PSA số 1474/2021; National số 017/2021. 

2. Điều kiện dự thi:

- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình
-Tác giả dự thi vị thành niên phải được cha mẹ, người giám hộ đồng ý cho phép dự thi.

3. Đề tài dự thi:

Có 09 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số

  1. Tự do màu

  2. Tự do đơn sắc

  3. Kiến trúc

  4. Thiên nhiên

  5. Phong cảnh

  6. Bóng tối

  7. Báo chí

     H .Du lịch

     I. Cuộc sống

4. Lệ phí dự thi:

-1 đến 3 đề tài  = 15EUR 
- 6 đề tài = 20 EUR 
Tất cả các đề tài: 25 EUR.

Giảm giá cho các nhóm, câu lạc bộ nhiếp ảnh dự thi:
+ 5 - 10 người dự thi = 10%
+ 11-20 người dự thi = 20%
+ 21-30 người dự thi = 30%
Thanh toán lệ phí qua trang web: https://photoartcontest.com/fineart/
Các tác phẩm của các tác giả không trả phí sẽ không đủ điều kiện dự thi.

5. Lịch biểu:

Hạn cuối nộp ảnh: 15.08.2021
Chấm ảnh: 29/08/2021
Thông báo: 5/09/2021
Gửi catalogues và giải thưởng cho các tác giả: 4/10/2021  

6. Quy cách và cách gửi ảnh:

  • Ảnh phải ở định dạng JPEG, kích thước 1920 pixel x 1080 pixel tối đa 300 dpi, giá trị nén: 7-12, kích thước tệp tối đa 4 Mb. 

  • Các tác phẩm dự thi gửi online trên trang chủ hoặc qua email: fineartmkd@gmail.com.

7. Ban Giám khảo:

Ana Joveva (QPSA, North Macedonia)
Dao Tien Dat (Vietnam)
Oliver Vukimirovic (QPSA, Bosnia and Herzegovina)
 

8. Giải thưởng:

Tổng cộng 137 giải thưởng

9 Huy chương Vàng PSA + 18 Bằng Danh dự PSA

9 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và 27 Bằng Danh dự IAAP

9 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và 27 Bằng Danh dự NPU 

18 Bằng Danh dự Salon;

Ban Tổ chức có quyền trao thêm giải cho các tác giả tùy thuộc vào tổng số các tác giả dự thi.

9. Liên hệ: 

Ivan Pajmakoski (Photo Art Group Prilep)
fineartmkd@gmail.com.
 
Chi tiết xem tại:  https://photoartcontest.com/fineart/

Minh Phương

Tin tức khác