Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Doboj 2019 tại Bosnia và Herzegovina

22/05/2019, 16:10 | Thể lệ
 

1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế Doboj 2019 do Photo club Infinity, Doboj, Bosnia và Herzegovina tổ chức 3 năm 1 lần, được sự bảo trợ của IAAP số 031/2019; PSA số 238/2019; MOL số 21/2019; CLUB số 017/2019.
 
2. Điều kiện và đối tượng dự thi:

a/ Điều kiện:
- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.
- Tác phẩm dự thi phải phù hợp với định nghĩa và quy tắc của cuộc thi, mọi vi phạm sẽ bị PSA điều tra xử lý và chia sẻ với FIAP, lệ phí sẽ bị mất hoàn toàn trong trường hợp này.
- Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng những tác phẩm dự thi vào việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi.
- Mỗi tác phẩm chỉ được đặt 01 chú thích duy nhất. Những từ như “Vô đề”, “Không có tiêu đề” không được chấp nhận như một phần hoặc toàn bộ chú thích ảnh, cũng không phải là tên tệp chụp máy ảnh.

b/ Đối tượng
- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.

*Thông báo: Khi tác giả đăng ký điền vào Biểu mẫu để đăng ký dự thi, sẽ thấy một tính năng để xác nhận rằng đã đọc các Điều kiện dự thi này khi điền vào biểu mẫu. Nếu người đăng ký không xác nhận sẽ không gửi được ảnh.
 
3. Đề tài dự thi:

Có 8 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số.

a. Tự do màu
b. Tự do đơn sắc
c. Sáng tạo (Màu và đơn sắc)
d. Thiên nhiên (Màu và đơn sắc)
e. Cuộc sống hoang dã (Màu và đơn sắc)
g. Du lịch (Màu và đơn sắc)

h. Con người (Màu và đơn sắc)
i. Ảnh báo chí (Màu và đơn sắc)

 
4. Lệ phí:

10 EUR ($15) 1 hoặc 2 đề tài;
15 EUR ($20) 3 hoặc 4 đề tài;
20 EUR ($25) 5 hoặc 6 đề tài;
25 EUR ($30) 7 hoặc 8 đề tài.

 
- Phí có thể được thanh toán qua PayPal thông qua trang web http://salon.fotodoboj.com
hoặc gửi phí đến email: photo.olivuk @ gmail qua PayPal. 

- Ngoài ra, phí dự thi có thể được thanh toán với Western Union theo thông tin sau:
Tên: Oliver Vukmirovic;
Địa chỉ: Vidovdanska 15/8; Thành phố: Doboj;
Quốc gia: Bosnia và Herzegovina.
 
- Lệ phí cũng có thể được trả bằng thư bưu chính cùng với CD với hình ảnh được gửi đến địa chỉ câu lạc bộ:
Oliver Vukmirovic (Câu lạc bộ ảnh Infinity); Nikole Pasica 41; 74000 Doboj; Bosnia và Herzegovina
 
- Đối với các tác giả từ BiH đã thanh toán trên tài khoản ngân hàng sau:
Oliver Vukmirovic; z.racun: 1613000051856934; phụ lục: Ngân hàng Raiffeisen

- Các tác phẩm của các tác giả không trả phí sẽ không được xem xét.

5. Lịch biểu:

Hạn cuối nộp ảnh: 15.06.2019
Chấm ảnh: 05.07.2019
Thông báo: 15.07.2019
Submit EDAS report: 01.08.2019
Gửi catalogues và giải thưởng cho các tác giả: 30.08.2019.

6. Quy cách ảnh:


Ảnh phải ở định dạng JPEG, kích thước 1920 pixel x 1200 pixel tối đa 300 dpi, giá trị nén JPEG (nếu Photoshop được sử dụng để xuất): 7-12, kích thước tệp tối đa 3 Mb. Không cần đặt tên tập tin. 
Các tác giả gửi theo những cách sau:
- Bằng e-mail: fotodoboj @ gmail
- Tải lên trang web: http://salon.fotodoboj.com/
- Trên CD, cùng với phí tham gia, gửi tới địa chỉ:
- Oliver Vukmirovic (Câu lạc bộ ảnh Infinity) Nikole Pasica 41. 74000 Doboj; Bosnia và Herzegovina

7. Ban Giám khảo:
 
1. Đào Tiến Đạt - ESVAPA, EVAPA, EFIAP / d1, EPSA, MEAPU / b, SAWIEP - Việt Nam;
2. Frank Hausdorfer - AFIAP, AVÖAV, AIIWF - Đức;
3. Yonghong Jin - PPSA, FPV, FAPAS - Trung Quốc.
 
Các tác phẩm sẽ được chiếu trên máy chiếu Acer H6510BD FHD 1920x1200.
 
8. Giải thưởng:

Có tổng cộng 152 giải thưởng các loại:

8 Huy chương Vàng PSA và 24 Chứng chỉ
8 Huy chương IAAP và 8 Chứng chỉ
8 Huy chương Vàng MoL và 24 Bằng Chứng nhận MoL
8 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng Salon, 48 Chứng chỉ và Bằng Chứng nhận PCI.
 
Ban Tổ chức có quyền trao giải cho các tác giả thành công nhất của DOBOJ SALON 2019 tùy thuộc vào tổng số người tham gia.
 
9. Thông báo và cataloge:

Thông báo sẽ được gửi qua email.
Tất cả những người tham gia cuộc thi (các tác giả đã gửi tác phẩm và trả phí tham gia) sẽ nhận được liên kết tải xuống cho danh mục PDF trực tuyến của cuộc thi.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại và mất mát trong quá trình vận chuyển.
 
10.Liên hệ:

Chủ tịch câu lạc bộ Photo Infinity và Chủ tịch Ông Oliver Vukmirovic,

e-mail: fotodoboj @ gmail và oliver.vukmirovic @ gmail

 
Minh Phương

Tin tức khác