Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Circle 2021

15/03/2021, 13:37 | Thể lệ
 

1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế Circle 2021 được tổ chức bởi Photo Art Group Prilep North, Macedonia. Cuộc thi được sự bảo trợ của IAAP số 029/2021, PSA – National số 006/2021.

2. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên thế giới dự thi.
- Các tác giả chưa đủ tuổi dự thi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
- Tác phẩm dự thi có thể bị từ chối khi không tuân thủ theo quy định của Ban Tổ chức.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức được quyền dùng các tác phẩm dự thi ở độ phân giải thấp để tuyên truyền quảng bá cho cuộc thi.

3. Đề tài dự thi:

A. Tự do màu
B. Tự do đơn sắc
C. Thiên nhiên
D. Báo chí
E. Du lịch
F. Chân dung
G. Động vật hoang dã
H. Kiến trúc
I. Đường phố
Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi ở 01 đề tài.

4. Lệ phí:

15€ cho 03 đề tài
20€ cho 06 đề tài
25€ cho 9 đề tài.
Tác phẩm không nộp lệ phí không đủ điều kiện dự thi.

5. Lịch biểu:

Hạn cuối nộp ảnh:  25/4/2021
Chấm ảnh: 03/05/2021
Thông báo: 9/5/2021
Gửi catalogues và giải thưởng cho tác giả:  9/7/2021.

6. Quy cách ảnh:

Số lượng ảnh tối đa cho mỗi đề tài là 4. Ảnh phải được gửi ở dạng kỹ thuật số, kích thước 1920x1080 pixel ở 300 dpi. Tối đa 4Mb.

- Tác giả điền đơn đăng ký dự thi và tải lên trang web: https://photoartcontest.com/circle
 
7. Ban Giám khảo:

Barbara Schmidt (Germany) (Đề tài A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H, I)
Ana Joveva (North Macedonia) (Đề tài A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H, I)
Dao Tien Dat (Vietnam) (Đề tài A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H, I).

8. Giải thưởng:

Tổng cộng có 144 giải thưởng các loại

9. Liên hệ:

Trưởng ban Tổ chức:
Dimitar Risteski (Photo Art Group Prilep)
dimitar.risteski@gmail.com
Hoa Hạ

Tin tức khác