Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế ASSAM Circuit 2020 tại Ấn Độ.

30/07/2020, 13:56 | Thể lệ
Cuộc thi ảnh quốc tế ASSAM Circuit 2020 được tổ chức bởi JCM Photographic Society dưới sự bảo trợ của PSA số 286/2020; GPU số L200114 – M8G, ISF số 33/2020; WPAI số 013-015/2020; JCM số 004 – 006/2020.


1.Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.
- Các tác giả phải tuân thủ quy chế của cuộc thi, đảm bảo về vấn đề bản quyền tác phẩm.
- Ban Tổ chức có thể dùng một số tác phẩm để tuyên truyền quảng bá cho cuộc thi.
- Nếu vi phạm quy chế các tác phẩm có thể bị loại, lệ phí không được trả lại trong trường hợp này.
- Ảnh không nộp lệ phí sẽ không đủ điều kiện dự thi.

2. Đề tài dự thi:

Có 08 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số:
Tự do Đơn sắc, Cuộc sống Thành thị (Đơn sắc), Tự do Màu, Cuộc sống Thành thị (Màu), Thiên nhiên (Màu và Đơn sắc), Cuộc sống hoang dã (Màu và Đơn sắc), ảnh Báo chí (Màu và Đơn sắc), Du lịch (Màu và Đơn sắc).

3. Quy cách ảnh:

- Ảnh định dạng JPEG, kích thước 1024x768, 300dpi, tối đa 1MB.
- Gửi ảnh trực tiếp, tải mẫu đơn dự thi trên trang: www. jcmcircuits.com
- Tiêu đề ảnh đặt theo ký tự từ A-Z hoặc từ 0-9.

4. Lệ phí:

Tác giả nước ngoài:
15 USD cho 1 - 2 đề tài, 25 USD cho 5 đề tài, 40 USD cho tất cả 8 đề tài.
Tác giả Ấn Độ:
1000Rs  cho 1 -2 đề tài, 1700 Rs cho 5 đề tài, 2800 Rs cho tất cả 8 đề tài.

5. Ban Giám khảo:

Panel 1: Susan Cowles, FPSA, GMPSA, AFIAP,
Randy Carr, APSA GMPSA AFIAP,
Volker Meinberg, GMPSA/B, EFIAP, GPU-CR4,

Panel 2: Joseph Tam, GMPSA, SPSA, EFIAP/2,
Kwok Daniel Tse, GMUPHK, GMPSA/B, EFIAP/s,
Teo Giap Chiu, GMPSA/G, SPSA, EFIAP/G,GPU-CR5

Panel 3: Pandula Bandara, MPSA,GPU CR-4, GPU “HERMES”, GPU VIP-5, LRPS, MIUP, C**MOL, GWP.IC,
Dao Tien Dat, ESVAPA, EVAPA, EFIAP/ c2, MPSA, MEAPU/b, R-ISF 5, E.CPE, FAPU, SAWIEP, Hon. FPSBP, Hon. FPI, Hon. PESGSPC, Hon. EPSM, Hon. CPE, Hon. SPAS, AFF.
Jakab Tibor, EFIAP/G,    FPSA, MPSA, Hon. FICS,

Giám khảo dự phòng:  Chitrangad Kumar, FPSA, MPSA, AFIAP, FISF, SPSA, Hon. F. HKNPS, Hon. FBSPA, Hon. FICS, Hon. EFMPA, Hon. FSAP, A.ICS, Hon. E IUSF, Hon.PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. FSWAN, Hon. FWPG, Hon. MWPG, Hon. MP. HKNPS, Hon. FWPAI, Hon. FGNG, ESUSPA, Hon. CPE, Hon. AvTvISo, PIPC Nefer, AIIPC, IIPC URANIUM 

6. Lịch biểu:

- Hạn cuối nộp ảnh: 16/8/2020
- Chấm ảnh: 29-30/8/2020
- Thông báo: 13/9/2020
- Triển lãm: 1/11/2020.

7. Giải thưởng:

Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng Danh dự, Chứng chỉ các loại của các đơn vị Bảo trợ và Ban Tổ chức cuộc thi.

8. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Circuit Chairman
SARABJIT KAUR
APSA, PPSA, F. HKNPS, Hon. MP. HKNPS, Hon WPG, A. WPG, AISF,
Hon. PESGSPC, GPA. PESGSPC, Hon. WPAI, WPAI Gold, GPU/Cr3.

B-54, GALI NO-9, SHASHI GARDEN 
PATPAR GANJ DELHI – 110091, INDIA
Email: jcmcircuits@gmail.com

Xem chi tiết tại: www. jcmcircuits.com
Hoa Hạ

Tin tức khác