Thể lệ cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 " Tôi yêu Việt Nam"

09/01/2018, 14:58 | Thể lệ
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam" trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2018) đồng thời là cuộc vận động khuyến khích các NSNA trong, ngoài nước và đông đảo công chúng tham gia sáng tác, công bố các tác phẩm nhiếp ảnh.Theo Ban Tổ chức.

Tin tức khác