Thể lệ cuộc thi ảnh Lion City International Salon lần thứ 4 năm 2019.

26/02/2019, 14:12 | Thể lệ
 

1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh Lion City International Salon lần thứ 4 năm 2019 do PSS (Photographic Society of Singapore)  tổ chức, được sự bảo trợ của FIAP số 006/2019; PSA số 006/2019; GPU số L190003.

Cuộc thi có 180 giải thưởng + Huy hiệu xanh FIAP. Ban Giám khảo có quyền trao thêm các giải thưởng bổ sung cho các tác giả.

2. Đề tài dự thi: 

- Có 6 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số:
a/Tự do màu
b/Tự do đơn sắc
c/ Cuộc sống ( Màu và đơn sắc)
d/ Hành động (màu và đơn sắc)
e/ Thiên nhiên (màu và đơn sắc)
g/ Du lịch(màu và đơn sắc)

3. Lệ phí:

Tác giả 1, 2, & 3 đề tài 4, 5 & 6 đề tài
Công dân Singapore 25 đô la Singapore 30 đô la Singapore
Tác giả nước ngoài 20 đô la Mỹ  25 USD
Tác giả trong nước hội viên PSS 20 đô la Singapore 25 đô la Singapore
Tác giả nước ngoài hội viên PSS 10 đô la Mỹ 12,50 USD

- Ảnh dự thi không nộp lệ phí sẽ không đủ tiêu chuẩn dự thi
-Tác giả dự thi nộp lệ phí bằng cách trả tiền qua PAYPAL , thanh toán bằng tiền mặt phải được trả bằng đô la Mỹ / Singapore cho Ban tổ chức.
- Ban tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tiền mặt được gửi bằng dịch vụ bưu chính.
- Bất kỳ câu lạc bộ nhiếp ảnh nào đăng ký hơn 6 thành viên tham gia, với mỗi thành viên tham gia ít nhất 02 đề tài trở lên và gửi chung có thể đăng ký với Ban tổ chức để được giảm giá 10% cho nhóm.

4. Liên hệ:
 
 - Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Singapore :Ông Jack Goh 
 - Chủ tịch LCIS: 30 Selegie Road, Trung tâm nghệ thuật Selegie, Singapore 188351, Cộng hòa Singapore
 - Mọi thắc mắc vui lòng gửi email đến: President@lcis.sg

5. Giải thưởng:

Huy chương Vàng PSS X1
Huy chương Vàng FIAP X1
Huy chương Vàng PSA X1
Huy chương Vàng GPU X1
Huy chương Bạc PSS X3
Huy chương Bạc PSA X1
Huy chương Đồng PSS X3
Huy chương Đồng PSA X1
Bằng Danh dự PSS X8
Bằng Danh dự FIAP X6
Bằng Danh dự PSA X2
Bằng Danh dự GPU X2

6 Điều kiện dự thi:
 
- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Tác giả dự thi cho phép Ban Tổ chức được dùng các tác phẩm để quảng bá thông tin cho cuộc thi mà không phải trả phí.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác phẩm.
- Mỗi tác phẩm chỉ có một tiêu đề duy nhất và chỉ được dự thi ở 01 đề tài
- Những từ như “không có tiêu đề” hoặc “vô đề” không được chấp nhận như một phần hoặc toàn bộ tên của tác phẩm, cũng không phải là tên tệp chụp máy ảnh.
- Mọi rắc rối liên quan đến bản quyền sẽ bị điều tra bởi PSA và FIAP.

7. Quy cách và cách nộp ảnh:
  • Gửi ảnh trực tuyến: Tác giả đăng ký phải gửi ảnh dự thi của mình trực tuyến tại www.lcis.sg
  • Tất cả các ảnh phải ở định dạng tệp JPG.
  • Chiều rộng hình ảnh tối đa (ngang) là 1920 pixel , Chiều cao hình ảnh tối đa (dọc) là 1080 pixel .
  • Kích thước tệp tối đa là 3 MB .
  • Ảnh không được có bất kỳ đường viền hoặc chữ ký nào; 
  •  Tên tệp phải bằng tiếng Anh ( từ a – z), KHÔNG chứa các ký hiệu đặc biệt. Tên tệp phải là tên tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ: sunawn.jpg
  • Mỗi người đăng ký có thể gửi ảnh trong tất cả 6 đề tài, tối đa 4 ảnh trên mỗi đề tài.
  • Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. Không có khiếu nại.
  • Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ảnh nào bị mất hoặc bị hư hỏng.
8. Ban Giám khảo:

Đề tài Tự do đơn sắc:
Guo Jing AFIAP, Director of Shangtuf Image and Art Club, GPU Board Member, GPU China Representative, Chairman of RPS Shangtuf Chapter in China
Hui Man Yan Hon FPSS, Hon FSCPS
Gho Lay Tin GMPSA, PSA Galaxy 8, EFIAP, ESPSS, ARPS, APSS, FPSEA, APAS, ASCPS
   
Đề tài Tự do màu:
Vincent Liew EFIAP, GPU CR3, EPSA, SPSA, PSA Galaxy 2, BEPSS, MEPSP, FPSNY, Hon FPSS, Hon FPSNJ, Hon FUPHK, Hon ASPA, Hon FBPS, Hon WPG, Hon PESGSPC
Guo Jing AFIAP, Director of Shangtuf Image and Art Club, GPU Board Member, GPU China Representative, Chairman of RPS Shangtuf Chapter in China
Goh Koon Peng Hon FPSS, Hon FPSNJ, FPSS, ARPS
   
Đề tài Cuộc sống:
Lim Chu Teik EFIAP/b, GMPSA, GPU CR5, SAWIEP, APAS, G.M.S UPHK, Hon FUPHK, Hon Advisor UPHK, PSA Who’s Who Top 10 Exhibitors-2013 (PPD-MB & PPD-CB) & 2014 (PID-C, PID-M, PTD, PTD-P, PJD & PJD-P)
Heng Zee Kek EFIAP, GPU CR3, EPSA, SPSA, PSA Galaxy 2, BEPSS, MEPSP, FPSNY, Hon FPSS, Hon FPSNJ, Hon FUPHK, Hon ASPA, Hon FBPS, Hon WPG, Hon PESGSPC
Ray Shiu FPSS
   
Đề tài Hành động:
Lim Leong Kiat Hon FPSS, FPSS, EFIAP, MPSA, BEPSS, PSA PIDC Galaxy 3, PSA PIDM Galaxy 1, PSA PTD Galaxy 1, GPU VIP1, GPU CR3, GPU Aphrodite, ASAP, APSNJ
Lee Hin Mun Hon FPSS, Hon FPSM, FRPS
Foo Tee Jun Hon FPSS, Hon FSCPS, Hon FPSNJ, ESFIAP, EFIAP, ARPS
   
Đề tài Du lịch:
Goh Kim Hui Hon FPSS, Hon EFIAP, AFIAP
Raymond Chua Seng Chye ESFIAP, EFIAP, PPSA, PSA 5* (PPD), Hon FSCPS, Hon FSAFRAPC, Hon FPSM, Hon FPSP, Hon FSCC, Hon FPSJ, Hon FPSBP, Hon FPSNJ, ARPS
Thigh Wanna MPSA, GPU CR3, GPU VIP2, APSS, SEPSS, BP.ICS, Hon.ESCPS
   
Đề tài Thiên nhiên:
Michael Ee MFIAP, ESPSS, FPSS, PPSA, PSA ND Galaxy
Lee Tiah Khee Hon FSCPS, APSS, Photojournalist
Yeo Eng Siong FPSS, AFIAP, ARPS, FPSM, FSAFRAPC, FSCPS
 
9. Thông báo:

- Triển lãm PDF trực tuyến.
-Thông tin chi tiết sẽ được đăng và có thể tải xuống từ www.lcis.sg
 
10. Lịch biểu:
 
- Hạn cuối nộp ảnh: 02/4/2019
- Chấm ảnh: 13-14/4/2019
- Thông báo: 24/4/2019
- Triển lãm ( Slides Show): 8-12/6/2019
- Triển lãm PDF trực tuyến và gửi giải thưởng: 24/6/2019
 
Triển lãm sẽ được tổ chức tại Hội Nhiếp ảnh Singapore, số 30 Selegie Road từ 8-6 đến ngày 12/6/2019.

 
Minh Phương

Tin tức khác