Thể lệ cuộc thi ảnh lần thứ 5 International Salon Singidunum 2019 - Serbia

30/12/2018, 09:28 | Thể lệ
 
1. Đơn vị tổ chức:
 
Cuộc thi do Serbia PHOTO, Belgrade, Serbia tổ chức và được tiến hành theo các yêu cầu và thông lệ của Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA).

2.Đối tượng dự thi:

Cuộc thi dành cho  tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Các tác giả tham gia dự thi phải tuân thủ các quy tắc và điều kiện của cuộc thi. 
-Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác phẩm, Ban tổ chức và các nhà tài trợ được quyền dùng những tác phẩm dự thi để tuyên truyền quảng bá cho cuộc thi.
- Mỗi tác phẩm chỉ có một tiêu đề duy nhất, mỗi tác giả được gửi 04 ảnh dự thi cho 01 đề tài. Những từ như “không có tiêu đề” hoặc “vô đề” không được chấp nhận như là một phần hoặc toàn bộ tiêu đề của hình ảnh, cũng không phải là tên tệp của máy ảnh. 
-Mọi vi phạm về bản quyền sẽ chuyển đến PSA điều tra và áp dụng các biện pháp cần thiết và thông báo tới FIAP.
- Khi tác giả điền vào Biểu mẫu đăng ký để gửi ảnh dự thi sẽ thấy một tính năng để xác nhận rằng họ đã đọc các Điều kiện dự thi, nếu tác giả đăng ký không xác nhận sẽ không được gửi ảnh dự thi.

3. Bảo trợ:

Cuộc thi này được sự bảo trợ của: PSA (Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ) số 017/2019;  IAAP (Hiệp hội nhiếp ảnh gia nghệ thuật quốc tế) GPU số 017/2019; (Liên minh nhiếp ảnh toàn cầu)  L190026 

 
4. Đề tài dự thi:

a)Đường phố (màu / đơn sắc)
b)Chân dung (màu / đơn sắc)
c) Macro (màu / đơn sắc)
d) Sáng tạo (màu / đơn sắc)
e) Tự do màu
g) Tự do đơn sắc
h) Thiên nhiên (màu / đơn sắc)
i) Chim (màu / đơn sắc)
j) Hoa (màu / đơn sắc)
k) Du lịch (màu / đơn sắc)
l) Ảnh báo chí (màu / đơn sắc)
m) Thể thao (màu / đơn sắc)
- Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi ở 01 đề tài.

 5. Lệ phí:

15 € / 20 $ cho 1, 2, 3 hoặc 4 đề tài
27 € / 32 $ cho 5, 6, 7 hoặc 8 đề tài
35 € / 40 $ cho 9, 10,11 hoặc 12 đề tài.
Lệ phí dự thi là bắt buộc đối với tất cả các tác giả. Thanh toán PayPal trực tuyến. Tác giả trả phí thông qua PayPal phải ghi rõ tên và họ. Các tác phẩm của các tác giả không trả phí không đủ điều kiện dự thi.

6) Cách thanh toán

Phí có thể được thanh toán qua PayPal thông qua trang web: www.srbijafoto.rs; hoặc gửi phí đến email: vrzicl @ gmail. com
Ngoài ra, phí tham gia có thể được thanh toán bằng:
1.Western Union 
Bằng euro (€), tới người nhận sau:
Tên: Ljiljana Vrzić
 Địa chỉ: Stanoja Glavaša 13 /48
Thành phố: 11000 Beograd
Quốc gia: Serbia
Điện thoại: +381638245981
 
2.Ngân hàng UniCredit 

Tên: UDRUZENJE Srbija FOTO
Địa chỉ: STANOJA GLAVASA 13, BEOGRAD
Tài khoản: RS35170004000076000187 tại
ngân hàng: Unicredit bank Serbia JSC 
SWIFT: BACXRSBG
 
Đối với các tác giả từ Serbia thanh toán tài khoản ngân hàng sau: 
UniCredit Bank , Srbija FOTO, 170-0040000760000-90

3. CD, cùng với lệ phí gửi tới địa chỉ:
Ljiljana Vrzic 
Stanoja Glavasa 13/48 
11000, Beograd 
Serbia

7. Ban Giám khảo:

1. Đào Tiến Đạt ESVAPA, EVAPA, EFIAP/d1, EPSA, SAWIEP, Hon.FPSBP, Hon. FPI, Hon. PESGSPC, Hon.EPSM, Viet Nam
2. Yan Zhang, PPSA, FAPAS, FPVS, China
3. Borislav Milovanovic, EFIAP/g, EPSA, GPU CR3, Serbia

8. Giải thưởng:
Hơn 200 giải thưởng + Giải thưởng GRAND PRIX cho bức ảnh đẹp nhất của Salon + 12 Giải thưởng lựa chọn đặc biệt của Chủ tịch HĐGK.

9. Quy cách ảnh:

Tác giả gửi tối đa 4 ảnh theo mỗi chủ đề (tối đa 48 ảnh trong 12 chủ đề). 
Định dạng ảnh: JPG
Kích thước ảnh: 1920px x 1080 pixel, độ phân giải 300 dpi; nén tệp  từ 7 đến 12. Tối đa 2 Mb 

10. Tên ảnh:

Tên tệp phải bằng tiếng Anh ( a-z), không chứa các ký hiệu đặc biệt. Ví dụ: sunawn.jpg

11.  Mẫu đăng ký:
Tác giả phải điền vào biểu mẫu nhập trực tuyến.

12. Cách gửi ảnh:

Tải trực tiếp đến trang web: www.srbijafoto.rs

13. Lịch biểu:

Ngày kết thúc nhận ảnh:  30 tháng 1 năm 2019.
Chấm ảnh: 09 – 13 tháng 2 năm 2019.
Thông báo: 23 tháng 2 năm 2019.
Gửi giải thưởng: 30 tháng 4 năm 2019.

14. Thông báo:

Tất cả tác giả tham gia sẽ nhận được thông báo qua e-mail, Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên trang web của ban tổ chức.

15. Liên hệ:

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@srbijafoto.rs
Trưởng BTC:
Vrzic Ljiljana, Serbia PHOTO Salon 
ljiljana@srbijafoto.rs

 
Minh Phương

Tin tức khác