TB v/v nhận hồ sơ đề nghị xét kết nạp hội viên mới và phong các tước hiệu của Hội NSNAVN năm 2020

17/11/2020, 13:26 | Thông báo hội

Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) thông báo, đến hết ngày 15/11/2020, Ban đã nhận và kiểm tra 21 hồ sơ của các tác giả gửi đề nghị xét Kết nạp hội viên mới, 05 hồ sơ phong tước hiệu E.VAPA, 05 hồ sơ phong tước hiệu E.VAPA/G và 01 hồ sơ phong tước hiệu Nhà Nghiên cứu LLPB Nhiếp ảnh năm 2020 (danh sách đính kèm). 


Đề nghị các tác giả, nghệ sĩ gửi hồ sơ năm 2020 rà soát kỹ các thông tin do Ban tổng hợp tại danh sách thông báo này, hồi âm về Ban ngay những thông tin cần điều chỉnh (nếu có).

Trân trọng cảm ơn!


Ban TC-TĐ-HV

Tin tức khác