TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH VÀ ĐỜI SỐNG

10/12/2020, 14:54 | Cơ cấu tổ chức
TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH VÀ ĐỜI SỐNG

 
Hồ Sỹ Minh (Sỹ Minh)
UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội NSNAVN 
Q. Tổng Biên tập 
Năm sinh: 1962
Quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh
ĐTDĐ: 0913568715
ĐTCQ: 0243.9438787
Email: hosyminhbna@gmail.com


TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC KHU VỰC


HỒ MINH SƠN
Trưởng đại diện TCNA & Đời sống tại TPHCM
Địa chỉ: Văn phòng phía Nam, Hội NSNAVN
Số 122 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1,TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0903683168
Email: minhsonbaomekong@gmail.com

DƯƠNG XUÂN BÌNH
Trưởng đại diện TCNA & Đời sống tại TP Đà Nẵng
Địa chỉ: 308/10 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0982520018
Email: xbinhca@gmail.com

HUỲNH ANH
UV Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra 
Phó trưởng đại diện TCNA & Đời sống tại TP Đà Nẵng
Địa chỉ: 308/10 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0918088242
Email: huynhanhphoto@gmail.com

Tin tức khác