Quy chế các hình thức, thể thức bảo trợ triển lãm ảnh nghệ thuật

14/02/2012, 10:20 | Quy chế

(Ban hành theo Quyết định số: 289 /QĐ-NA ngày 01 tháng 12 năm 2010 )
 

I/ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thi và triển lãm:

1/ Hội tổ chức độc lập hoặc trực tiếp tham gia cùng tổ chức các cuộc thi và triển lãm ảnh có tính chuyên môn, nghiệp vụ cao trên phạm vi toàn quốc hoặc quốc tế như: Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, VN… (hoặc tương đương được Hội NSNAVN đồng ý và chấp nhận) sẽ có cơ cấu giải thưởng như sau:

-  Giải nhất (Huy chương vàng, giải thưởng lớn):   15 điểm

-  Giải nhì (Huy chương bạc):                                           13 điểm

-  Giải ba (Huy chương đồng):                                          12 điểm

-  Giải khuyến khích:                                                        11 điểm

-  Ảnh dự trưng bày triển lãm:                                           10 điểm

2/ Hội tổ chức cùng Hội VHNT tỉnh đăng cai 8 Liên hoan ảnh khu vực (Khu vực Đồng bằng sông Hồng; Khu vực miền Núi phía Bắc; Khu vực Bắc miền Trung; Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên; Khu vực miền Đông Nam bộ; Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), được quyết định bằng văn bản và có cơ cấu giải thưởng như sau: (Bảng cơ cấu giải thưởng của Liên hoan ảnh khu vực) kèm theo.

Giải thưởng khu vực tương đương với số điểm như sau:

-   Giải nhất (Huy chương vàng):                            10 điểm

-  Giải nhì (Huy chương bạc):                                 8 điểm

-  Giải ba (Huy chương đồng):                                6 điểm

- Giải khuyến khích:                                              4 điểm

-  Ảnh trưng bày triển lãm:                                      2 điểm

3/ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức với Bộ, ngành ở Trung ương, các cuộc thi ảnh có nghiệp vụ chuyên môn cao (ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí,… ) sẽ được Hội quyết định bằng văn bản. Công tác tổ chức, cơ cấu giải thưởng sẽ thực hiện theo quy chế cấp khu vực hoặc toàn quốc.

II/ Hội Bảo trợ tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh của các tổ chức:

Ngoài việc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, cũng như với Hội VHNT các tỉnh tổ chức các cuộc thi hoặc liên hoan ảnh nghệ thuật ở các khu vực, hằng năm Hội NSNAVN còn bảo trợ các cuộc thi ảnh cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố, đơn vị.

1/ Bảo trợ các cơ quan ở Trung ương:

a/ Hội NSNAVN bảo trợ về mặt nghiệp vụ bao gồm:

- Cử thành viên tham gia Hội đồng giám khảo.

- Thông báo Thể lệ cuộc thi đến hội viên trong cả nước theo khả năng và điều kiện của Hội.

- Thẩm định tác phẩm để triển lãm và trao giải.

- Cấp một bộ bằng chứng nhận cho tác phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba và tính điểm để xét kết nạp Hội NSNAVN. Cách tính điểm:

- Giải nhất:                                            6 điểm

- Giải nhì:                                              5 điểm

- Giải ba:                                               4 điểm

b/ Thủ tục:

- Các cơ quan ở trung ương có nhu cầu tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh có văn bản đề nghị trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và các chi tiết về thể lệ cuộc thi gửi về Hội NSNAVN.

- Hội NSNAVN xem xét và quyết định bảo trợ bằng văn bản. Thể lệ cuộc thi phải có dấu giáp lai của Hội NSNAVN.

c/ Yêu cầu:

Sau khi chấm ảnh, Ban tổ chức cuộc thi gửi về Hội NSNAVN bộ ảnh tác phẩm đoạt giải, mỗi ảnh cỡ 10x15cm, kèm theo file khổ: 1024 px x 768 px, độ phân giải 300 dpi, dung lượng không quá 500 Kb để cấp bằng chứng nhận và lưu tại Hội.

2/ Bảo trợ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương:

a/ Mỗi năm Hội NSNAVN nhận bảo trợ bằng văn bản về mặt nghiệp vụ 1 cuộc thi và triển lãm ảnh do cấp tỉnh (thành phố) tổ chức, cụ thể:

- Thông qua danh sách Ban giám khảo do Ban tổ chức cuộc thi hoặc Hội VHNT tỉnh (thành phố) đề nghị.

- Cấp một bộ bằng chứng nhận cho tác giả và tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi và tính điểm xét kết nạp Hội NSNAVN. Cuộc thi cấp tỉnh:

- Giải nhất:                                            6 điểm

- Giải nhì:                                              5 điểm

- Giải ba:                                               4 điểm

b/ Thủ tục:

Hội VHNT có nhu cầu tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh có văn bản đề nghị bảo trợ trong đó nêu rõ mục đích, thời gian, thể lệ và danh sách đề nghị Ban giám khảo cuộc thi.

c/ Yêu cầu:

Sau khi chấm ảnh, Hội VHNT hoặc Ban Tổ chức cuộc thi gửi về Hội NSNAVN bộ ảnh tác phẩm đoạt giải, mỗi ảnh cỡ 10x15cm, kèm theo file khổ: 1024 px x 768 px, độ phân giải 300 dpi, dung lượng không quá 500 Kb để cấp bằng chứng nhận và lưu tại Hội.

3/ Các cuộc thi ảnh do FIAP tổ chức hoặc bảo trợ hoặc cuộc thi ảnh quốc tế tại Việt Nam do VAPA bảo trợ bằng văn bản có cơ cấu giải thưởng như sau:

 

- Huy chương vàng:                   10 điểm

- Huy chương bạc:                      8 điểm

- Huy chương đồng:                    6 điểm

- Bằng danh dự:                          4 điểm

- Ảnh trưng bày triển lãm:            2 điểm

* Mỗi cuộc thi VAPA chỉ bảo trợ một bộ giải thưởng.

* Công tác tổ chức, giám khảo, thể lệ cuộc thi phải được VAPA thống nhất và chuẩn y bằng văn bản mới có giá trị bảo trợ.

4/ Các cuộc thi, triển lãm, giải ảnh xuất sắc khác mang tính đặc thù riêng của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà được Hội bảo trợ, trao giải, tính điểm để kết nạp hội viên cũng như phong tước hiệu sẽ được quyết định bằng văn bản của Hội NSNAVN.

III/ Bảo trợ triển lãm ảnh cá nhân và nhóm tác giả:

1/ Hội NSNAVN nhận bảo trợ triển lãm ảnh nghệ thuật của tác giả là hội viên Hội NSNAVN gồm:

- Thẩm định và công nhận các tác phẩm được trưng bày triển lãm.

- Bộ ảnh của hội viên phải có 50 ảnh đạt chất lượng tiêu chuẩn của Hội mới được bảo trợ.

- Tác giả được sử dụng danh nghĩa của Hội trên các ấn phẩm triển lãm, giấy mời, catalogue, tờ gấp, panô ...

- Bộ ảnh trưng bày triển lãm của hội viên được Hội bảo trợ sẽ được xét đầu tư sáng tác vào cuối năm.

2/ Đối với tác giả chưa là hội viên:

Bộ ảnh trưng bày triển lãm của người chưa là hội viên phải có 50 ảnh đạt chất lượng  mới được Hội bảo trợ và tính điểm xét kết nạp. Số điểm được tính là 6 điểm. Mỗi tác giả chỉ được tính điểm cho 01 cuộc triển lãm ảnh cá nhân.

Việc bảo trợ triển lãm ảnh của người chưa là hội viên sẽ còn tùy thuộc vào ý nghĩa, tầm quan trọng của đề tài và nội dung ảnh để lãnh đạo Hội quyết định.

Triển lãm nhóm, Hội có thể bảo trợ nhưng không tính điểm.

3/ Yêu cầu:

Tác giả có nhu cầu triển lãm và sự bảo trợ của Hội có văn bản đề nghị xin bảo trợ trong đó nêu rõ nội dung, số lượng ảnh, dự kiến thời gian, nơi triển lãm và có ý kiến của chi hội (phân hội, câu lạc bộ địa phương) và Hội VHNT địa phương kèm theo ảnh mẫu dự kiến trưng bày triển lãm (cỡ 13 x 18 cm đến 20 x 30 cm) gửi về Hội NSNAVN.

* Thời gian xét duyệt:

Xét duyệt từ khi Hội NSNAVN nhận được văn bản đề nghị đến khi ra quyết định bảo trợ không quá 15 ngày.

IV/ Xã hội hóa công tác nhiếp ảnh:

Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao, Hội NSNAVN sẽ tổ chức, phối hợp tổ chức, bảo trợ các cuộc thi, triển lãm ảnh theo cơ chế xã hội hóa để thực hiện kinh tế Hội và ủng hộ phong trào nhiếp ảnh trên cả nước.

V/ Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/ 12 /2010. Các văn bản ban hành trước đây trái với Quy chế này đều hủy bỏ.

Tin tức khác