Phiên làm việc ngày thứ nhất Đại hội IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chính thức diễn ra tại Hà Nội

11/10/2020, 15:39 | Tin trong nước

Sau thời gian chuẩn bị, sáng nay, 11/10/2020, tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020 - 2025) đã chính thức bước vào phiên làm việc đầu tiên.

           
Tại phiên làm việc đầu tiên có Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ VHNT Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nguyên - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Phi Chính phủ Bộ Nội vụ, thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Tổ Giúp việc, Phòng An ninh Văn hóa A03 đã có mặt để chỉ đạo và tham dự Đại hội.

Dự Đại hội IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn có 476/492 đại biểu được triệu tập, là các hội viên tiêu biểu, thay mặt 77 Chi hội cơ sở trên toàn quốc. Trong đó, số đại biểu nam là 446 người (chiếm 94%), số đại biểu nữ là 28 người (chiếm 6%), số đại biểu dân tộc thiểu số là 9 người (chiếm 1,9%), số đại biểu là đảng viên là 175 người (chiếm 36,7%). Độ tuổi trung bình của hội viên, đại biểu dự Đại hội năm nay ở mức khá cao, trên 80 tuổi có 21 đại biểu (chiếm 4,2%), từ 71-80 tuổi có 53 đại biểu (chiếm 11%), từ 61 đến 70 tuổi có 179 đại biểu (chiếm 37,6%), từ 51 đến 60 tuổi có 131 đại biểu (chiếm 27%), từ 35 đến 50 tuổi có 90 đại biểu (chiếm 18%).

Đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội là NSNA Văn Quang Đức (Chi hội Hải Dương) 105 tuổi. Đại biểu trẻ nhất là NSNA Lê Trọng Khang (Chi hội Quảng Nam) 35 tuổi.

Tại phiên làm việc đầu tiên, Đại hội sẽ tập trung vào 4 nội dung quan trọng:

1. Xem xét, góp ý, thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2020 - 2025) của Hội. Những vấn đề lớn, những thuận lợi và thách thức đặt ra với sự phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam, đề cao tính chuyên nghiệp và vai trò của Hội NSNAVN trong tiến trình phát triển để phục vụ đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019) để thấy rõ những ưu, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động nhiếp ảnh, rút kinh nghiêm công tác cho thời gian tới đây.

3. Góp ý vào Điều lệ Hội NSNAVN (sửa đổi) cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước và của Nhiếp ảnh Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý của Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

4. Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IX (2020-2025) để tiếp tục tổ chức, điều hành các hoạt động của Hội.
 
Với tinh thần " Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trách nhiệm", tiếp tục mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, Đại hội nhiệm kỳ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo quy định.

Ban Biên tập website sẽ tiếp tục thông tin về kết quả Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh phiên làm việc đầu tiên ngày 11/10/2020 của Đại hội:

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Trang - ảnh: Huỳnh Văn Truyền

Tin tức khác