Những bức ảnh chiến thắng giải thưởng Hasselblad Masters, hạng mục “Phong cảnh”

25/12/2018, 10:34 | Nhiếp ảnh & Cuộc sống

Benjamin Everett là một họa sĩ phong cảnh yêu thích những nơi hoang dã. Trong quá trình tìm kiếm cảnh đẹp thiên nhiên, ông đã đi nhiều nơi để chụp ra những bức ảnh đẹp. Bị mê hoặc bởi ranh giới giữa thực và ảo, Benjamin Everett không phải là một người theo chủ nghĩa hiện thực hay siêu thực. Ông muốn tìm kiếm một mối quan hệ chặt chẽ giữa thiên nhiên cảnh quan. 

 

Năm nay, Những bức ảnh chiến thắng giải thưởng Hasselblad Masters, hạng mục “Phong cảnh” có ảnh CỦA Benjamin - giành giải Hasselblad Masters. Hãy xem những tác phẩm chiến thắng trong giải thưởng lần này của ông.

Các bức ảnh được ông chia sẻ là “lấy phương pháp phơi sáng dài” để miêu tả.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hoàng Trang (Theo vuanhiepanh.vn)

Tin tức khác