Nghị quyết số 158/NQ-BCH ngày 18/9/2020 của Ban Chấp hành tại kỳ họp lần thứ 12 năm 2020 về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

22/09/2020, 16:42 | Thông báo hội
 


Hội NSNAVN

Tin tức khác