Nghị quyết số 143/NQ-NA ngày 8/9/2018 Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (khóa VIII) tại Hà Nội và các quyết định thực thi một số nội dung Nghị quyết 143/NQ-NA

12/09/2018, 10:51 | Thông báo hội
Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 09 năm 2018, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (khoá VIII) đã tiến hành phiên họp thứ 3 năm 2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Vũ Quốc Khánh nhằm cung cấp thông tin cho công tác chuẩn bị Đại hội 9 nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo yêu cầu công văn số 4943-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời giải quyết các công việc quan trọng công tác Hội cuối năm 2018.
 
Ban Biên tập Website xin đăng tải toàn văn Nghị quyết số 143/NQ-NA ngày 8 tháng 9 năm 2018 phiên họp lần thứ 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (khóa VIII) tại Hà Nội, cùng các quyết định thực thi một số nội dung của Nghị quyết này thông báo đến hội viên cả nước:

NGHỊ QUYẾT SỐ 143/NQ-NA NGÀY 8/9/2018:

 

CÁC QUYẾT ĐỊNH THỰC THI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT 143/NQ-NA NGÀY 8/9/2018


BBT Website

Tin tức khác