Nghị quyết số 101/NQ-NA ngày 26/6/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành (khóa VIII) Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Tp. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

11/09/2018, 22:44 | Thông báo hội
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, như đã đưa tin, bên cạnh Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng với Chi hội trưởng NSNAVN các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) ngày 24/6 vừa qua tại Tp. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận; Ngày 26/6, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng đã tiến hành Hội nghị lần thứ 7 (khóa VIII) để chuẩn bị cho công tác 6 tháng cuối năm 2018 và giải quyết một số vấn đề quan trọng khác về công tác tổ chức Hội.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành đã thống nhất quyết nghị những nội dung quan trọng.

Ban Biên tập Website xin đăng tải toàn văn Nghị quyết số 101/NQ-NA ngày 26 tháng 6 năm 2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành (khóa VIII) Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Tp. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, thông báo đến hội viên cả nước:

BBT Website

Tin tức khác