NGUYỄN VĂN PHÚC
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1969
Quê quán:Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Địa chỉ:Hiệu ảnh Hải Âu, Số 76 Lê Quý Đôn, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
ĐTNR:0651 366 6715
ĐTDĐ:097 303 0399
Email:haiauprophoto@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên