NGUYỄN ĐỨC TUẤN; ES.VAPA, A.FIAP
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1960
Quê quán:Nam Định
Địa chỉ:số 6A, Ngõ 111, Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐTDĐ:090 404 2682
Email:ductuansonla@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên