VŨ ANH TUẤN (Trung Phong) - E.VAPA/G, ES.VAPA, E.FIAP
Chức vụ: Chi hội phó
Năm sinh:1961
Quê quán:Hà Nội
Địa chỉ:Số 90, Bạch Mai, Hà Nội
ĐTDĐ:091 203 3039
Email:anhtuan.evapa@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên