NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1979
Quê quán:Nghệ An
Địa chỉ:Số 71, Phố Hàng Trống, Hà Nội
ĐTDĐ:0912 899 637
Email:nguyendangkhoa7@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên