TRẦN THANH PHAN (Trần Phan)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1955
Quê quán:Gia Bình, Bắc Ninh
Địa chỉ:Phố Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh
ĐTNR:0241 386 8436; 241 350 6685
ĐTDĐ:091 225 6272
Email:tranphanvn@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên