NGUYỄN QUỐC HÙNG
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1957
Quê quán:Bắc Ninh
Địa chỉ:Số 376 Khu Hoà Đình, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTDĐ:091 291 0493

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên