NGUYỄN PHỤNG CHÍ
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1969
Quê quán:Tiên Du, Bắc Ninh
Địa chỉ:Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTDĐ:091 231 3952
Email:phungchibn@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên