ĐOÀN VIỆT HƯNG
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1958
Quê quán:Đa Mai, Bắc Giang
Địa chỉ:Phường Đa Mai, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
ĐTNR:0240 385 8511
ĐTDĐ:091 332 6410

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên