NGUYỄN THẾ DŨNG (Hà Minh)
Chức vụ: Chi hội trưởng
Năm sinh: 1957
Quê quán: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 604 Đường Xương Giang, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
ĐTNR: 0240 352 2216
ĐTDĐ: 091 325 7779
Email: thedungptth@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên