NGUYỄN THẾ DŨNG (Hà Minh)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1957
Quê quán:Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Địa chỉ:Số 604 Đường Xương Giang, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
ĐTNR:0240 352 2216
ĐTDĐ:091 325 7779
Email:thedungptth@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên