Trương Anh Vũ
Chức vụ: Hội viên
Quê quán: Bình Thuận
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: Số 10 đường Cao Hành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0918590387
Email: vuvapa@gmail.com

Ảnh của hội viên