Nguyễn Long Giang (Linh Giang)
Chức vụ: Hội viên
Quê quán: Bắc Giang
Năm sinh: 1964
Địa chỉ: Số 71 Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang
Điện thoại: 0912194968
Email: linhgiangbg@gmail.com

Ảnh của hội viên